Publiczna obrona Pani mgr Joanny Nowickiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 17 listopada 2023 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Joanny Nowickiej 

na temat: 

„Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie fuzyjnych form archealnej polimerazy DNA”
(„Production, characterization and application of fusion forms of archeal DNA polymerase”).

 

Promotor:
Pan dr hab. inż. Marcin Olszewski, prof. PW, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska 

Promotor pomocniczy:
Pan dr Kasjan Szemiako, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej 

Recenzenci: 
Pan prof. dr hab. n. biol. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk 
Pani prof. dr hab. Izabela Zawlik, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Pan dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. PG, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Joanny Nowickiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Listopad 2023 - 08:59; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 17. Listopad 2023 - 09:11; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz