Wyniki konkursu na stanowisko typu student-stypendysta w ramach projektu NCN SONATA

Wyniki konkursu na stanowisko typu student-stypendysta 
w ramach projektu NCN SONATA nr 2020/39/D/NZ8/00532
pt. „Wpływ kolonijnych ptaków morskich na zespoły organizmów strefy przybrzeżnej Oceanu Arktycznego (ECOS)"

W wyniku postępowania konkursowego, na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2023 roku Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

•    dr Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek – przewodnicząca (kierownik projektu)
•    dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas – członek komisji
•    dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG – członek komisji

postanowiła przyjąć Panią Katarzynę Ściborską na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie nr 2020/39/D/NZ8/00532 pt. „Wpływ kolonijnych ptaków morskich na zespoły organizmów strefy przybrzeżnej Oceanu Arktycznego (ECOS)" i przyznać jej na okres 9 miesięcy stypendium przewidziane w kosztorysie projektu.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Listopad 2023 - 08:04; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Listopad 2023 - 08:04; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz