Publiczna obrona Pani mgr Zuzanny Wikar

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 24 listopada 2023 roku (piątek), o godz. 12.30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Zuzanny Wikar 

na temat: 

„Wpływ aktywności inżynierskiej bobra europejskiego na różnorodność, aktywność i interakcje innych gatunków ssaków”, 
(„Impact of Eurasian beaver engineering on diversity, activity and interactions of other mammals”).

 

Promotor:
Pan dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci: 
Pan dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW, Katedra Biologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pan dr hab. Rafał Zwolak, prof. UAM, Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Pan dr hab. Marcin Brzeziński, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Zuzanny Wikar

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 08:13; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 22. Listopad 2023 - 11:35; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz