Nagrody Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Bardzo miło nam poinformować, że w roku 2023 nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali niżej wymienieni studenci Wydziału Biologii:

1. Chojnacki Bartosz - kierunek Biologia

2. Czyż Hubert - kierunek Biologia

3. Brzezińska Malwina - kierunek Ochorna zasobów przyrodniczych

4. Małolepszy Maciej - kierunek Biologia medyczna

5. Palikowska Julia - kierunek Biologia

6. Cieślińska Karolina - kierunek Biologia

7. Ejkszto Julia - kierunek Biologia

8. Matacz Justyna - kierunek Biologia medyczna

9. Bąkowska Marta - kierunek Biologia medyczna

10. Trawińska Alicja - kierunek Biologia

Z upoważnienia Rektora Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia może przyznać nagrodę pieniężną osobie, która w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania nagrody i w roku przyznania nagrody była studentem studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i wykazała się co najmniej jednym z poniższych:

1) znacznymi osiągnięciami w nauce lub pracy badawczej;
2) znacznymi osiągnięciami w sporcie;
3) znacznymi osiągnięciami w zakresie kultury;
4) znacznym zaangażowaniem w aktywność studencką i społeczną.

Nagrodzonym studentom serdecznie gratulujemy!

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2024 - 10:41; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2024 - 10:55; osoba wprowadzająca: Anna Król