Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii ogłasza wynik konkursu na stanowisko typu post-doc (1 etat) w projekcie OPUS 22

Dnia 25 stycznia 2024 roku, o godzinie 9: zebrała się komisja w składzie

1. prof. dr hab. Katarzyna Potrykus – przewodnicząca (Kierownik projektu); 

2. prof. dr hab. Agnieszka Szalewska Pałasz – członek komisji; 

3. dr hab. Barbara Kędzierska – członek komisji 

Na konkurs ogłoszony 11 stycznia 2024r. na stronie internetowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i NCN, zgłosił się jeden kandydat, pan Filip Gąsior. Złożony przez niego wniosek był kompletny i spełniał warunki przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. 

Na podstawie nadesłanego zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, Komisja stwierdziła, że spełnia on podstawowe wymagania wymienione w ogłoszeniu w konkursie oraz większość wymagań dodatkowych i postanowiła przyjąć Pana Filipa Gąsiora na stanowisko post-doc w projekcie nr UMO-2021/43/B/NZ2/00855 na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia do 4 lat. 
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 31. Styczeń 2024 - 10:09; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 31. Styczeń 2024 - 10:09; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz