Inauguracyjne spotkanie EUFLYNET COST Action CA22117 w Jastarni

Inauguracyjne spotkanie EUFLYNET COST Action CA22117 w Jastarni szansą dla lepszej ochrony migrujących ptaków na Europejsko-Afrykańskim szlaku wędrówkowym.

W Jastarni odbywa się właśnie (28 luty-2 marca) inauguracyjne spotkanie EUFLYNET COST Action CA22117, inicjatywy skupiającej europejskich naukowców i ekspertów w dziedzinie badań i ochrony ptaków wędrownych. To wyjątkowe wydarzenie, zorganizowane przez Stację Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego, skupiło ponad sto osób z 34 krajów Europy i Afryki.

Wędrówka jest w sposób naturalny ryzykowną strategią przetrwania osobnika - naraża na niekorzystne warunki pogodowe (mgła, silne wiatry spychające migrujące ptaki z obranego kierunku i wiele innych) a także przebywanie w nieznanych środowiskach, co pociąga za sobą brak znajomych miejsc ukryć, miejsc najkorzystniejszych do żerowania i tak dalej. Do tego, trzeba pamiętać, że młode ptaki wiedzione instynktem, u większości gatunków wędrują same, bez przewodnictwa rodziców, można powiedzieć „w ciemno”. Do tych niebezpieczeństw człowiek coraz intensywniej dokłada kolejne zagrożenia: zmiany klimatu zmieniające reguły gry w czasie migracji, przekształcanie, a często wręcz zabudowa miejsc, w których wędrowne ptaki od setek lat odpoczywały i nabierały sił do kolejnego etapu podróży, chemizacja rolnictwa i zanieczyszczenie środowiska, a także bardzo popularne na południu Europy i na bliskim Wschodzie polowania na migrujące ptaki. Dlatego nie dziwi fakt, że wiele gatunków ptaków wędrownych jest zagrożonych, a nawet skrajnie zagrożonych wymarciem.

Ochrona ptaków (i szerzej przyrody) jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale również życiową koniecznością. Wyobraźmy sobie świat bez ptaków zjadających biliony owadów w każdy wiosenny czy letni dzień. Nie chodzi tylko o nasz komfort. Chodzi o całkowite załamanie się ekosystemów naturalnych i również tych rolniczych, czyli, co za tym idzie, o globalną katastrofę gospodarczą. Z tego przekonania zrodził się projekt EUFLYNET (A European flyway research network for the effective conservation of migrant landbirds) finansowany z funduszy UE na lata 2023-2027 w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Nauki i Techniki COST.

Projekt EUFLYNET COST Action ma za zadanie integrować istniejące programy badawcze oraz koordynować nowe, aby lepiej zrozumieć czynniki oddziałujące na populacje ptaków wędrownych. Kluczowe jest prowadzenie badań we właściwej skali, czyli nie w poszczególnych ośrodkach badawczych, a nawet państwach, ale w całej Europie i krajach ościennych. Końcowym celem tych wysiłków jest stworzenie ogólnoeuropejskiego planu ochrony ptaków wędrownych.

Podczas trzydniowego spotkania w Jastarni uczestnicy skupieni w różnych grupach roboczych rozpoczną prace nad realizacją zadań projektu. Grupy badawcze będą skupiać się na odnalezieniu luk w dotychczasowych badaniach, zaplanowaniu współpracy międzynarodowej, a także dotarciu do decydentów, aby mieć realny wpływ na zmiany legislacyjne.

Spotkanie w Jastarni będzie także okazją do odbycia szkoleń, które zapewnią uczestnikom najnowsze informacje z zakresu analizy danych oraz nowoczesnych technologii śledzenia ptaków, w tym radiotelemetrii i geolokatorów. Te intensywne warsztaty mają na celu wzmocnienie kompetencji uczestników i wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do przeprowadzania zaawansowanych badań.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z dr inż. Jarosławem Nowakowskim ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG na temat spotkania:

Link: Największe spotkanie ornitologów XXI wieku

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. luty 2024 - 09:38; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: czwartek, 29. luty 2024 - 09:46; osoba wprowadzająca: Anna Król