Publiczna obrona Pani mgr Marty Witkowskiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 12 kwietnia 2024 roku (piątek), o godz. 12.30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 
mgr Marty Witkowskiej 

na temat: 

„Związek między kondycją a czynnikami środowiskowymi panującymi na terenach lęgowych oraz wybranymi etapami cyklu rocznego dorosłych dubeltów Gallinago media ze wschodnioeuropejskiej populacji nizinnej”, 
(„Body condition in relation to environmental factors on the breeding grounds and given stages of the annual cycle of adult Great Snipes Gallinago media from Eastern-European, lowland population”).

Promotor:
Pan prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański 

Recenzenci: 
Pan prof. dr hab. Piotr Minias, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Pan dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. MIZ, Pracownia Badań Ornitologicznych, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Pan dr Brett Sandercock, Senior Research Scientist in the Department of Terrestrial Ecology at the Norwegian Institute for Nature Research

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Marty Witkowskiej

                                                                               

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 08:41; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 10. Kwiecień 2024 - 13:03; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz