Droga do doktoratu na Uniwersytecie Gdańskim

Zastanawiasz się nad doktoratem, chciałbyś rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej?
Zapraszamy do udziału w spotkaniu, podczas którego dowiesz się więcej o szkołach doktorskich, kryteriach przyjęć, stypendiach i samorządzie doktoranckim. Będziesz miał możliwość zadania pytań na interesujące Cię tematy.
W wydarzeniu wezmą udział: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, przedstawiciele Rady Doktorantów UG, Czasopisma „Progress”, Biura Stypendialnego UG i Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. 
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy planują rozpoczęcie kształcenia w szkołach doktorskich na UG w najbliższych latach. Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu pozwoli ukierunkować działania w taki sposób, aby uzyskanie w przyszłości stopnia doktora stało się łatwiejsze.
6 maja, 2024 roku godz. 13.00 – 14.00

kod do spotkania: Qo5zeu
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGMyZWFkNWItYTg3OC00YzZiLTg0MDctNThjMjdiMzAwMzU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221985a101-05f4-4fe9-8a27-31b0d72ae55c%22%7d
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 12:55; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Kwiecień 2024 - 13:03; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz