Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Biologii UG z dnia 10.05.2024 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że uchwała w brzmieniu „Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Biologii na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, a niezajmujących stanowiska dziekana, prodziekana, dyrektora instytutu lub kierownika katedry, postanawia, że do Rady Wydziału Biologii w tej grupie pracowników zostaną przeprowadzone wybory na zasadach określonych w Ordynacji wyborczej UG” wobec nieuzyskania większości 2/3 głosów, nie została przyjęta.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Maj 2024 - 14:21; osoba wprowadzająca: Joanna Pernaczyńska Ostatnia zmiana: piątek, 10. Maj 2024 - 14:22; osoba wprowadzająca: Joanna Pernaczyńska