Grant OPUS dla Katedry Mikrobiologii i Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów

Z dumą informujemy, że Prof. Tadeusz Kaczorowski z Katedry Mikrobiologii oraz Dr Anna-Karina Kaczorowska z Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii UG wraz z kolegami z Zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Dr Takao Ishikawa, Dr Przemysław Decewicz i Prof. Łukasz Dziewit) uzyskali finansowanie w ramach konkursu OPUS 26 Narodowego Centrum Nauki w wysokości 3.082.330,00 złotych. W grancie tym Uniwersytet Gdański pełni funkcję lidera.
Projekt zatytułowany „Poszukiwanie i wykorzystanie bakterii psychrotolerancyjnych i nowych enzymów przystosowanych do niskich temperatur w rolnictwie regeneracyjnym” skupia się na eksploracji, charakterystyce oraz potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie regeneracyjnym enzymów degradujących polisacharydy i bakterii pochodzących z ekstremalnie zimnych miejsc, takich jak Arktyka i Antarktyda. W ramach prowadzonych prac badawczych, poszukiwane będą enzymy i bakterie, które w niskich temperaturach mogą rozkładać odpadową materię roślinną, składającą się głównie z różnych polisacharydów. Celem projektu jest zidentyfikowanie najbardziej skutecznych enzymów i bakterii oraz określenie, w jaki sposób mogą one przyczynić się do wydajniejszej – a jednocześnie przyjaznej środowisku – produkcji rolnej. Tym samym, projekt ten odpowiada na globalne wyzwania związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, których celem jest rozwój bardziej zrównoważonych i produktywnych praktyk rolniczych.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Czerwiec 2024 - 07:45; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Czerwiec 2024 - 07:45; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz