Grant OPUS 25 NCN dla dr hab. Barbary Kędzierskiej

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Barbara Kędzierska z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii UG po uruchomieniu listy rezerwowej uzyskała finansowanie w ramach konkursu OPUS 25 Narodowego Centrum Nauki w kwocie 1 589 200 zł.

Projekt dr hab. Barbary Kędzierskiej zatytułowany „System toksyna-antytoksyna Axe-Txe z wielolekoopornej patogennej bakterii Enterococcus faecium: regulacja i wpływ na fizjologię komórki bakteryjnej” składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy poznania na poziomie molekularnym mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu axe-txe w komórkach Enterococcus faecium, natomiast doświadczenia zaplanowane w drugiej części mają na celu sprawdzenie wpływu tego modułu na cechy związane z wirulencją enterokoków oraz patogenezą chorób wywoływanych przez te bakterie. Projekt będzie realizowany we współpracy z Pracownią Translatomiki IBB PAN w Warszawie oraz Laboratorium Bakteriofagowym IITD im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Czerwiec 2024 - 15:00; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Czerwiec 2024 - 15:04; osoba wprowadzająca: Anna Król