Odkrycie wczesnoeoceńskiego bursztynu w Belgii

Wczesnoeoceńske żywice kopalne w świecie nie są zbyt często znajdywane. Należą do nich bursztyn z Cambay z kopalni Vastan i Tadkeshwar w prowincji Gujarat w Indiach, datowany na ok. 54,5 Ma. Nieco młodsze są bursztyny z kopalni Fushun w prowincji Liaoning w Chinach, datowany na ok 53-50 Ma oraz bursztyn z formacji Hat Creek w Brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie, datowany na ok. 52-51 Ma. Różne są też rośliny macierzyste tych żywic kopalnych, bursztyn z Indii tworzony był przez drzewa z rodziny dwuskrzydlcowatych Dipterocarpaceae; bursztyny z Fushun i z Hat Creek pochodzą od drzew z rodziny cyprysowatych Cupressaceae. W Europie wczesnoeoceński bursztyn znany był z obszaru Basenu Paryskiego, z regionu Oise, bursztyn ten pochodzi od drzew z rodziny bobowatych Fabaceae (lub trudziczkowatych Combretacae). W kolekcji paleobotanicznej Królewskiego Belgijskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych w Brukseli przechowywane były okazy kopalnych żywic pochodzących z trzech miejscowości w Belgii, pochodzących z dwóch obszarów geograficznych Leval-Trahegnies i Orp-le-Grand. Badania fizyko-chemiczne z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), wskazały bliski związek chemiczny belgijskiego bursztynu z wczesnoeoceńskim bursztynem z Basenu Paryskiego. Rezultaty podkreśliły również potencjalny wpływ wietrzenia na skład chemiczny bursztynu. Bursztyn pochodzi z bardzo podobnego źródła botanicznego jak bursztyn z Oise, ale z różnych basenów. Dwie lokalizacje z Leval-Trahegnies dostarczyły próbek, które wykazują różne etapy wietrzenia (silnie spękany i spękany, przyciemniony) i nie zawierają żadnych inkluzji. Stanowisko Orp-le-Grand dostarczyło najmniej zwietrzałego bursztynu, z jednym kawałkiem bursztynu zawierającym dwie inkluzje: roztocze oraz nowy rodzaj i gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego, opisany w publikacji jako nowy rodzaj i gatunek z rodziny tasznikowatych Miridae – Cativolcus uebruum Szwedo, 2024. Inna bryłka bursztynu zachowała na powierzchni odcisk skrzydeł nie oznaczonego owada. Badania nad bursztynem z Belgii prowadzone były przez międzynarodowy zespół, w skład którego wchodził dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG. z Pracowni Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Opublikowane zostały one w czasopiśmie Scientific Reports: Seyfullah L.J., Szwedo J., Schmidt A.R., Prestianni C. 2024. Fossiliferous amber from the early Eocene of Belgium. Scientific Reports 14, 13705, 1–12+[122]+1–6. [Published online 14 June 2024] https://doi.org/10.1038/s41598-024-64286-z

A. Stanowiska żywic kopalnych w Belgii; B. Cativolcus uebruum Szwedo, 2024 (Heteroptera: Miridae: Psallopinae); C. Widma FTIR bursztynu z Orp-le-Grand i z Oise (Francja)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Czerwiec 2024 - 13:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 26. Czerwiec 2024 - 13:29; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz