Konkurs na stanowisko Doktorant w projekcie NCN SONATA 19

Nazwa jednostki: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Nazwa stanowiska: Doktorant w ramach projektu NCN SONATA19 : „Rola proteaz pozacytoplazmatycznych w fizjologii i morfologii bakterii Helicobacter pylori

Kierownik projektu: dr Urszula Zarzecka

Wymagania:

1. Tytuł magistra biologii lub kierunków pokrewnych.

2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie doktorantem Szkoły Doktorskiej.

3. Kandydat musi spełniać wymogi określone w REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem.

5. Gotowość do krótkich stażów zagranicznych 1-3 miesięcznych.

6. Wymagana znajomość technik biologii molekularnej.

7. Mile widziana znajomość pracy z bakteriami, białkami oraz podstawy pracy z mikroskopem konfokalnym.

8. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, innowacyjność i kreatywność.

Opis zadań:

Doktorant będzie przeprowadzał doświadczenia mające na celu ustalenie roli wybranych proteaz u ludzkiego patogenu Helicobacter pylori obejmujące: hodowle w warunkach fizjologicznych i stresowych, identyfikację substratów oraz ich weryfikacje, badanie morfologii bakterii. Doktorant będzie zobowiązany również do regularnego opracowywania i prezentowania uzyskanych wyników na spotkaniach zespołu badawczego.

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ

Termin składania ofert: 17 lipiec 2024, 00:00

Forma składania ofert: email z dopiskiem „konkurs SONATA19”

Warunki zatrudnienia: Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2024

Kwota stypendium:

stypendium 5.000 zł/m-c brutto brutto na okres 36 miesięcy. Miesięczne stypendium nie mniejsze niż przewidziane w Szkole Doktorskiej. Kontrakt z 6 miesięcznym okresem próbnym. Możliwość przedłużenia o 12 miesięcy (stypendium Szkoły Doktorskiej).

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres. urszula.zarzecka@ug.edu.pl następujące dokumenty:

1) CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.)

2) Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub termin egzaminu potwierdzony przez promotora)

3) Oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, rozpoczynające się od 1 października 2024 r.

4) dane kontaktowe do co najmniej jednej osoby (minimum z tytułem doktora), która może zaopiniować osobę kandydującą (preferowany promotor pracy magisterskiej).

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: urszula.zarzecka@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Lipiec 2024 - 09:03; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 3. Lipiec 2024 - 09:04; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz