„Nasz niesamowity zmysł smaku” – spotkanie w Centrum Nauki Experyment z gościem UG, prof. Danielle Reed

Zapraszamy do Centrum Nauki Experyment w Gdyni 29 maja o godz. 16:00 na spotkanie z Panią prof. Danielle Reed z USA, którą gościmy na Wydziale Biologii. Spotkanie odbędzie się w ramach Science Cafe i będzie miało charakter nieformalnego wykładu. 
Jedzenie sprawia nam przyjemność, co w znacznym stopniu wynika ze smakowitości potraw. Ale czym jest smak i jak go rozpoznajemy? Podczas wykładu dowiemy się, jak język i nos współdziałają ze sobą tworząc smak, dlaczego ludzie gustują w słodkich potrawach oraz że wrażenia zmysłowe każdego z nas towarzyszące jedzeniu są niepowtarzalne. Przy okazji wykładu będzie można przetestować swoje własne wyczucie smaku.
Prof. Danielle Reed jest ekspertem w dziedzinie biologii zmysłu smaku i węchu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji smakowej i węchowej, które wynikają ze zmienności genów receptorów tych zmysłów. Prof. Reed jest zastępcą dyrektora Monell Chemical Senses Center w Filadelfii w USA, ośrodka który jest światowym liderem w badaniach zmysłów smaku, węchu i chemorecepcji. Danielle Reed jest również członkiem kadry kierowniczej Global Consortium of Chemosensory Research, które łączy osoby na całym świecie badające powiązania między chorobami układu oddechowego (np. COVID-19) i ich wpływem na węch i smak. Prof. Reed jest także przewodniczącą Association of Chemoreception Sciences, międzynarodowego towarzystwa naukowego badań smaku i węchu. 
 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Maj 12, 2022 - 07:50 by Tomasz Kretowicz Changed on czwartek, Maj 12, 2022 - 07:54 by Tomasz Kretowicz