wykład | Wydział Biologii

Wykłady

Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego zaprasza na wykład dr Marty Zakrzewskiej z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii UG, laureatki nagrody naukowej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki, pt.:

"KOPALNE MUCHÓWKI Z RODZINY CHIRONOMIDAE I PLEMIENIA TANYTARSINI W ŻYWICACH EOCEŃSKICH"

Uprzejmie informujemy, że kolejny z cyklu wykładów z Biologii współczesnej w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w środę 10 października br.

Wykład pt.: „BIRD FLIGHT: DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN TEMPERATE AND TROPICAL SPECIES”

wygłosi Pan prof. dr. Ernesto Ruelas Inzunza, Universidad Veracruzana, Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Mexico

Wykład odbędzie się w sali Rady Wydziału C200 w budynku Wydziału Biologii w godz. 12.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Pierwszy z cyklu wykładów z Biologii współczesnej w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek 8 października br. Wykład pt.: "Escherichia coli transcription factors - fighting over the secondary channel of RNA polymerase" wygłosi Pan Dr Llorance Fernandez-Collie, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.

Wykład odbędzie się w sali Rady Wydziału C200 w budynku Wydziału Biologii w godz. 10.00-12.00.

Uprzejmie przypominamy, że kolejny z cyklu wykładów z Biologii współczesnej odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca br.

Wykład pt.: „Modelowanie niszy bioklimatycznej - zastosowania w badaniach biologicznych”

wygłosi Pani dr hab. Marta Kolanowska z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykład odbędzie się w Auditorium Biologicum C/105 w godz. 10.00-11.00.

Wykład pt.: "Nagroda Nobla 2017 dla chronobiologów - czy to takie ważne?"

wygłosi Pani prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta z Zakładu Fizjologii Zwierząt w Instytucie Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład odbędzie się w poniedziałek 28 maja br. w Auditorium Biologicum C/105 w godz. 10.00-11.30.

Wykład pt. : „Neurodevelopmental origins of schizophrenia - new lessons from induced Pluripotent Stem Cells”

wygłosi

Pani dr hab. Ewa Stachowiak, Department of Pathology and Anatomical Sciences, State University of New York at Buffalo, USA.

Wykład odbędzie się w Auditorium Biologicum C/105 w godz. 11.40-13.00.

Wykład pt.: „Evidence based theory for integrated genome regulation of ontogeny and origin of schizophrenia”

wygłosi

Pan prof. dr hab. Michał Stachowiak, Department of Pathology and Anatomical Sciences, State University of New York at Buffalo, USA.

Wykład odbędzie się w Auditorium Biologicum C/105 w godz. 10.00-11.20

Wykład pt.:
 
„The ins and outs of xenobiotic metabolism” ,
 
wygłosi Pan dr Florent Busi, Université Paris Diderot, Unit of Functional and adaptive Biology (BFA),  Laboratory of Molecular and Cellular  Responses to Xenobiotics.
 
Wykład odbędzie się 15 maja w godz. 10.00-11.30,  w sali C109.
Wykład pt. :
 
 „Introduction to xenobiotic metabolism: how do living organisms deal with toxic environmental molecules?”
 
Wygłosi Pan dr Florent Busi, Université Paris Diderot,  Unit of Functional and Adaptive Biology (BFA),  Laboratory of Molecular and Cellular Responses to Xenobiotics.
 
Wykład odbędzie się 14 maja w Auditorium Biologicum C/105 w godz. 12.00-13.00.
Wykład pt.:
 
„Efekty i metody czynnej ochrony żubra”
 
wygłosi Pani prof. Wanda Olech-Piasecka, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 

Strony

Subskrybuj RSS - wykład