Katedra Biologii i Genetyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko doktorant/stypendysta

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko doktorant/stypendysta

w projekcie
„Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”

w ramach projektu NCN OPUS 14 nr UMO-2017/27/B/NZ3/02212

 

 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Liczba stypendiów: 1

Typ konkursu NCN: OPUS 14 (streszczenie projektu dostępne jest na stronie:

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/396401-pl.pdf)

Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Biotechnologii i Genetyki Medycznej

 

Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

(https://www2.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf)

Stypendysta zostanie wybrany na podstawie listy rankingowej, sporządzonej zgodnie z ww. regulaminem; Komisja Stypendialna zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby osoba znajdująca się pierwsza na liście rankingowej zrezygnowała z podpisania umowy stypendialnej, Komisja Stypendialna może zdecydować o zatrudnieniu w projekcie kolejnej osoby z listy, lub następnej, jeśli druga z kolei osoba nie wyrazi woli podpisania umowy stypendialnej. Komisja może również zdecydować o zamknięciu konkursu bez wyłonienia kandydata i ponownym rozpisaniu konkursu.

 

Wymagania

 1. Aktualny status doktoranta (student studiów III stopnia)
 2. Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych (magisterskich o profilu biologicznym, biotechnologicznym i biomedycznym).
 3. Znajomość podstawowych metod/technik laboratoryjnych stosowanych w biologii/biotechnologii, tj. hodowli in vitro, techniki PCR, Western-blot, mikroskopii immunofluorescencyjnej.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań nad komórkowymi modelami chorób genetycznych.
 5. Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej.
 6. Dobra znajomość naukowego języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Gotowość do uczestnictwa w wyjazdach naukowych i szkoleniowych (krajowych i zagranicznych).
 8. Dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach, szczególnie w zakresie autoimmunologicznych chorób skóry człowieka. Preferowany będzie dorobek w zakresie jak najbardziej zbliżonym do tematyki grantu (łuszczyca, autoimmunologiczne choroby skóry).
 9. Posiadanie nagród lub wyróżnień za pracę badawczą. Preferowane będą nagrody i wyróżnienia związane merytorycznie z tematyką chorób ludzkich.

 

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja projektu dotyczącego molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy.
 2. Uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji.
 3. Prowadzenie, analiza i dokumentacja badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach projektu.
 4. Udział w pracach naukowych i organizacyjnych Katedry.

 

Warunki zatrudnienia

1) Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy stypendialnej, na okres minimum 6 miesięcy.

2) Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1.07.2022.

3) Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk.

4) Stypendium wypłacane będzie zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wysokość stypendium jest uzależniona od stażu pracy w projekcie i wynosi 1.000,00 PLN brutto przez okres pierwszych 6 miesięcy).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 29.06.2022, godz. 23.59

Forma nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu, prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formacie plików pdf lub skanów) na adres: magdalena.gabig-ciminska@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „doktorant OPUS 14”. Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

1) CV, w tym informacje o publikacjach, doniesieniach konferencyjnych, nagrodach, wyróżnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, itp., tytuł pracy magisterskiej oraz nazwisko Promotora i miejsce wykonywania pracy.

2) Kopia dyplomu poświadczającego otrzymanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk biologicznych

3) Klauzula informacyjna – Załącznik nr 1

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Klauzula informacyjna 23.87 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, Czerwiec 23, 2022 - 18:47; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, Czerwiec 23, 2022 - 18:52; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz