Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Koseckiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 lipca  2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Koseckiej

na temat:

„Różnorodność genetyczna fotobiontów w porostach Boliwii”,
(“Genetic diversity of lichen photobionts of Bolivia”).

Promotor:    
Pan prof. dr hab. Martin Kukwa, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    
Pani dr Beata Guzow-Krzemińska, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:
Pani dr hab. Anna Łubek, prof. UJK, Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pani dr hab. Kaja Rola, Zakład Ekologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.
 

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Magdaleny Koseckiej

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. Czerwiec 2022 - 11:01; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Lipiec 2022 - 10:05; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz