Wyniki konkursu na pozycję doktorant-stypendysta w projekcie NCN OPUS 20, Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej

Wyniki konkursu na stanowisko student/stypendysta w Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej w ramach projektu NCN Opus 20 NZ2

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej/Stypendialnej w ramach projektu NCN UMO-2020/39/B/NZ2/00359 pt. „„Współpraca pomiędzy pozacytoplazmatycznym systemem kontroli jakości białek i translokonem Sec w procesie eksportu białek u bakterii Helicobacter pylori.””

Dnia 15 lipca 2022 roku zebrała się komisja w składzie:
•    prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek- przewodnicząca
•    dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG – członek komisji
•    dr hab. Dorota Żurawa Janicka – członek komisji

Do dnia 13 lipca 2022 – ostatecznego terminu składania dokumentów – wpłynął jeden wniosek, pana mgra Mateusza Weltrowskiego. Wniosek jest kompletny i spełnia warunki przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.
Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), komisja oceniła dorobek kandydata i przyznała następującą liczbę punktów:
Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych (50% oceny końcowej)    2/4
Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej)    3/4
Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej)    3/3

Po odbyciu rozmowy kwalifikującej Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć pana Mateusza Weltrowskiego na stanowisko studenta/ stypendysty w projekcie UMO- UMO-2020/39/B/NZ2/00359.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Lipiec 2022 - 19:42; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Lipiec 2022 - 07:25; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz