Publiczna obrona Pana mgr. Krzysztofa Kubiaka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 23 września  2022 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Krzysztofa Kubiaka 

na temat: 

„Mechanizm regulacji replikacji plazmidów ColE1 przez białko Hfq Escherichia coli”,

(“Mechanism of ColE1 plasmid replication regulation by the Hfq protein of  Escherichia coli”).

 

Promotor:    
Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Kopromotor:    
Pani prof. Veronique Arluison z Uniwersytetu Paryskiego 

Recenzenci: 
Pan prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pani dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr. Krzysztofa Kubiaka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Lipiec 2022 - 12:33; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 21. Wrzesień 2022 - 11:45; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz