Publiczna obrona Pani mgr Agnieszki Marii Necel

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 30 września  2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr Agnieszki Marii Necel

na temat: 

„Morfologiczna i molekularna charakterystyka bakteriofaga vb_Eco4M-7, wirulentnego wobec patogennych bakterii Escherichia coli O157:H7”,
(„The morphological and molecular characterization of bacteriophage vb_Eco4M-7, virulent to the pathogenic Escherichia coli O157:H7”).

 

Promotor:    
Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    
Pani dr Sylwia Bloch, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 
Pan dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/prze…

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony

mgr Agnieszki Marii Necel

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Lipiec 2022 - 13:06; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 27. Wrzesień 2022 - 09:28; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz