Wyniki konkursu na 2 stanowiska doktoranta/stypendysty w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu NCN OPUS-22

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej/Stypendialnej w ramach projektu NCN nr 2021/43/B/NZ8/01364 pt. „Co na prawdę liczy się dla wysokoarktycznego zooplanktonożernego ptaka morskiego żerującego w gwałtownie zmieniającym się środowisku – rozmiar ofiary czy jego wartość energetyczna?”

Do dnia 15 lipca 2022 – ostatecznego terminu składania dokumentów – wpłynęło 8 wniosków. Jeden kandydat wycofał swój wniosek przed zakończeniem rekrutacji, jeden został zdyskwalifikowany ze względu na niespełnienie wymagań konkursowych. Ostatecznie rozpatrywano 6 kandydatur. 

Dnia 5 września 2022 roku zebrała się komisja rekrutacyjna w składzie:
•    prof. dr hab. Dariusz Jakubas – przewodniczący (kierownik projektu)
•    dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG – członek komisji
•    dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG – członek komisji

Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) oceniła zgłoszenia w skali punktowej i opracowała ranking kandydatów do stypendium.
Osobami, które uzyskały najwięcej punktów w rankingu, były Catharina Yudea Utami oraz Pauline Bodson
Komisja podjęła decyzję o przyjęciu ww. osób na 2 stanowiska doktoranta/stypendysty w projekcie.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Wrzesień 2022 - 12:18; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Wrzesień 2022 - 12:18; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz