Informacja dla studentów I roku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Zapoznaj się z:

- Informacjami dla studentów I roku – w załączonych plikach pdf

- Niezbędnikiem studenta UG http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisters...

- Regulaminem studiów https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/regulaminy/regulamin_studiow

 

Sprawdzaj bieżące komunikaty i informacje na stronach: 

- Portalu Studenta UG https://ps.ug.edu.pl/

- Dziekanatu Wydziału Biologii (informacje dotyczące osób prowadzących poszczególne kierunki oraz ich dane kontaktowe, tj. numery pokoi, numery telefonów, adresy e-mail) http://biology.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat/pracownicy

- Wydziału Biologii – zakładka „Studenci” http://biology.ug.edu.pl/studenci/ogloszenia_i_komunikaty

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Wrzesień 2022 - 12:41; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Wrzesień 2022 - 12:59; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz