Projekt Aktywizacyjny Studentów i Absolwentów z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacyjnym "Inspiratorium Kariery".

INSPIRATORIUM KARIERY - jest to projekt realizowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy.
Projekt jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca września 2023 roku.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełnią poniższe warunki:

  • są mieszkańcami województwa pomorskiego;
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki w szkole wyższej;
  • w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie.

Biuro projektu:
Fundacja Aktywności Zawodowej
al. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.e
80-244 Gdańsk
tel.: 736 858 551

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 15. Wrzesień 2022 - 10:01; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Wrzesień 2022 - 10:24; osoba wprowadzająca: Anna Król