Terminarz nauczyciela akademickiego | Wydział Biologii

Terminarz nauczyciela akademickiego

 • Terminarz działań dydaktycznych na Wydziale Biologii - semestr zimowy (2018/19) - terminarz
 • Terminarz działań dydaktycznych na Wydziale Biologii - semestr letni (2018/19) - terminarz
 • Wzór 1 - Skład grup - Skład grup
   
 • Wzór 2 - Magistranci i specjalności - Dane do planu z Katedr
   
 • Wzór 3 - Plan studiów - Plan studiów
   
 • Wzór 3a - Plan studiów II stopień - Plan studiów
 • Wzór 4 - Matryca efektów kształcenia - Matryca efektów kształcenia
 • Wzór 4a - Matryca efektów kształcenia - Matryca efektów kształcenia
 • Wzór 5 - Wniosek o zmianę w programie kształcenia - Wniosek o zmianę w programie kształcenia
   
 • Wzór 6 - Teczka przedmiotu - Teczka przedmiotu
   
 • Wzór 7 - Zakresy tematyczne prac magisterskich - Zakresy tematyczne prac magisterskich
   
 • Wzór 8 - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Aneks do aktu mianowania pracownika naukowo-dydaktycznego - Załącznik 2 - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Aneks do aktu mianowania pracownika naukowego - Załącznik 2a - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Aneks do umowy o pracę pracownika naukowo-dydaktycznego - Załącznik 3 -  Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Aneks do umowy o pracę pracownika naukowego - Załącznik 3a - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Aneks do aktu mianowania pracownika dydaktycznego - Załącznik 4 - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Aneks do umowy o pracę pracownika dydaktycznego - Załącznik 5 - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Deklaracja nauczyciela akademickiego zatrudnionego w UG - Załącznik 1 - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Deklaracja pracownika naukowego zatrudnionego w UG - Załącznik 1a - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Indywidualna karta dokumentacji czynności podlegających prawu autorskiemu - Załącznik 7 - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
 • Wniosek o przyznanie/cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - Załącznik 1 i 2 - Sprawozdanie z działań podnoszących jakość kształcenia
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Pernaczyńska
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 maja 2019 roku, 8:38