Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII 
Mechanizmy leżące u podstaw patofizjologii oraz terapia  chorób neurodegeneracyjnych badane w modelach zwierzęcych choroby Alzheimera i Parkinsona 
Związek pomiędzy charakterystyką psychobehawioralną, leczeniem za pomocą psychostymulantów i antydepresantów, a odpowiedzią immunologiczną.  
Farmakologia neuroimmunologiczna 
Obszary mózgu zaangażowane w regulację układu odpornościowego. 

 

PRACOWNIA NEUROFIZJOLOGII I NEUROCHEMII  
Wzajemne zależności pomiędzy wybranymi strukturami układu mezolimbicznego i pnia mózgu. Modyfikowanie efektów stymulacji ośrodków układu limbicznego.  

 

PRACOWNIA FIZJOLOGII BEHAWIORU I STRESU 
Wpływ niekorzystnych (stresujących) czynników środowiskowych na zachowanie się zwierząt. Rola zachowania się w utrzymaniu homeostazy.

 

PRACOWNIA BIOENERGETYKI Metabolizm energetyczny mięśnia szkieletowego w warunkach fizjologicznych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli mitochondriów
Zmiany metaboliczne zachodzące w ustroju w wyniku wysiłku fizycznego i treningu
Rola reaktywnych form tlenu i azotu w fizjologii i patologii
Rola i działanie witaminy D, starzenie i choroby neurodegeneracyjne.

 

PRACOWNIA ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH
Badania realizowane przy współpracy z innymi ośrodkami badawczymi: 
Ustalenie ogólnoustrojowego i miejscowego bezpieczeństwa stosowania kompozycji przeciwbakteryjnych związków fenolowych pozyskiwanych z tkanek  Drosera gigantea z wykorzystaniem zdrowych myszy BALB/c. 
Protekcyjny wpływ kompozycji ekstraktów z owoców jagodowych na toksyczność ogólnoustrojową wywołaną działaniem cisplatyny u zdrowych myszy BALB/c.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 09:29; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 29. Czerwiec 2022 - 09:53; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz