Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

PRACOWNIA  GEOBOTANIKI I  OCHRONY PRZYRODY

Geobotanika, florystyka, ochrona przyrody, ochrona gatunkowa in situ i ex situ, antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej, funkcjonowanie ekosystemów nadmorskich, halofity, rzadkie i zagrożone gatunki roślin, inwazyjne gatunki roślin, wykorzystanie metod teledetekcyjnych w ocenie przekształceń szaty roślinnej.

 

PRACOWNIA LICHENOLOGII I MYKOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

Grzyby zlichenizowane i naporostowe, porosty, taksonomia, chemotaksonomia, fotobionty, symbioza porostowa, zmienność genetyczna, specyficzność i selektywność biontów porostowych, filogeneza molekularna grzybów zlichenizowanych i fotobiontów, hodowle in vitro biontów porostowych, aktywność biologiczna wtórnych metabolitów porostowych i ich syntetycznych pochodnych, porosty ekosystemów tropikalnych.

 

PRACOWNIA  SYMBIOZ ROŚLINNYCH

Symbiozy roślinne, mykoryza storczykowa – interakcje troficzne, ewolucja sposobów odżywiania roślin, biologia i ekologia roślin mixo (MX)- i mykoheterotroficznych (MH), genetyka populacyjna roślin MH, adaptacje fizjologiczne roślin MX. transkryptomika, metabolomika.

 

PRACOWNIA TAKSONOMII ROŚLIN

Storczykowate: analizy morfologiczne, taksonomia klasyczna i badania filogenetyczne w oparciu o wyniki badań molekularnych (w tym jądrowych genów niskokopijnych), analiza zegara molekularnego, analizy biogeograficzne, filogeografia, modelowanie nisz ekologicznych, wpływ zmian klimatu na rozmieszczenie gatunków, flora storczykowatych wybranych obszarów. 

 

Strona domowa

http://www.ktriop.bio.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 10:03; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 10:04; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz