Zawiadomienie o obronie mgr Katarzyny Ławer

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 1 grudnia 2023 roku (piątek), o godz. 12.30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Katarzyny Ławer 

na temat: 

„Rozwój, cytochemia i ultrastruktura chalazalnego haustorium endospermowego u wybranych przedstawicieli z rodzaju Sedum (Crassulaceae)”, 
(„Development, cytochemistry and ultrastructure of the chalazal endosperm haustorium in selected species of the genus Sedum (Crassulaceae)”).

 

Promotor:
Pani dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG, Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, Zespół Biologii Komórki Roślinnej, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice
Pani dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                 
                                                                                                   dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Listopad 2023 - 09:58; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Grudzień 2023 - 07:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz