Zawiadomienie o obronie mgr. Grzegorza Jabłońskiego

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 1 grudnia 2023 roku (piątek), o godz. 10.30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Grzegorza Jabłońskiego

na temat: 

„Badanie in vitro potencjału hemolitycznego bakteryjnej nanocelulozy”, 
(„In vitro studies on hemolytic potential of bacterial nanocellulose”).

 

Promotor:
Pan prof. dr hab. Artur H. Świergiel, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Drugi promotor:
Pan dr hab. med. Piotr Siondalski, Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Beniamin Grabarek, prof. AŚ, Katedra i Zakład Histologii, Cytofizjologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Akademia Śląska

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                 
                                                                                                   dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Listopad 2023 - 10:00; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Grudzień 2023 - 07:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz