Zawiadomienie o obronie mgr Katarzyny Zimy

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 grudnia 2023 roku (piątek), o godz. 12.30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 
mgr Katarzyny Zimy

na temat: 

„Opracowanie modeli in vitro, analiza wpływu genisteiny oraz ocena udziału lizosomu w łuszczycy”, 
(„Establishment of in vitro models, assessment of genistein impact, and evaluation of lysosomal involvement in psoriasis”).

 

Promotor:
Pani prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:
Pani dr Marta Moskot, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. Joanna Cichy, Zakład Immunologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Pani prof. dr hab. Marta Miączyńska, Laboratorium Biologii Komórki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony na stronie: https://biology.ug.edu.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                 
                                                                                                   dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 08:07; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 24. Styczeń 2024 - 07:27; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz