Pracownia Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych

Obszar badań

Bioróżnorodność, systematyka, ekologia ewolucyjna i faunistyka bezkręgowców wodnych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych i subfosylnych czwartorzędowych małżoraczków (Ostracoda):
  • rozpoznanie faunistyczne w regionach i środowiskach słabo zbadanych pod tym względem (m.in. obszary (sub-)tropikalne, (sub-)arktyczne; wody podziemne, okresowo wysychające) oraz szeroko rozumiana pogłębiona systematyka z uwzględnieniem opisów nowych taksonów, ich klasyfikacji, zmienności wewnątrz- i międzygatunkowej, historii ewolucyjnej i powiązań filogenetycznych oraz przystosowań środowiskowych
  • określenie wpływu czynników środowiskowych na występowanie bezkręgowców wodnych i wykorzystanie kluczowych indykacyjnych taksonów bentonicznych do oceny jakości wód
  • rekonstrukcja zmian środowiskowych i klimatycznych w czwartorzędzie na podstawie szczątków Ostracoda
  • cechy historii życiowych i sposobu rozmnażania jako komponenty dostosowania i ewolucja cech fenotypowych
 
Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Tadeusz Namiotko, profesor

 
Pracownicy i doktoranci

dr Anna Iglikowska, adiunkt

dr Monika Mioduchowska, adiunkt

dr Barbara Wojtasik, adiunkt

mgr Agata Szwarc, dokrorant

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Kwiecień 2020 - 17:26; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: środa, 8. luty 2023 - 13:13; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz