Prof. dr hab. Tadeusz Sywula

(21 września 1939 – 23 sierpnia 2004)

Prof. dr hab. Tadeusz Sywula
 
Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1962),
doktor nauk przyrodniczych w zakresie zoologii (1966),
doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie zoologii (1974),
profesor nadzwyczajny (1989),
profesor zwyczajny (1994),
założyciel Katedry Genetyki i Biosystematyki.
 
W latach 1962-1976 pracownik Instytutu Zoologii PAN O/ Poznań (od 1975 roku Zakład Biologii Rolnej Instytutu Ekologii PAN).
Od 1 sierpnia 1976 r. docent w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego,
od 1 stycznia 1982 r. Kierownik Pracowni Systematyki Eksperymentalnej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców na Wydz. BiNoZ UG,
od 1 września 1982 r. Kierownik Zakładu Genetyki BiNoZ UG, potem Katedry Genetyki a następnie Katedry Genetyki i Cytologii na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG.
 
1981-2004 Przewodniczący Rady Kierunku Biologia
1984-1987 Prodziekan ds. Studenckich Wydz. BiNoZ UG
1987-1990 Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG
1990-1996 Dziekan Wydz. BGiO UG
1997-1999 Dyrektor Centrum Biologii Morza PAN w Gdyni
2002-2004 Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 
Odznaczony m.in. Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP oraz Odznaką honorową „Za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Kwiecień 2020 - 21:51; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: piątek, 4. Wrzesień 2020 - 13:47; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz