Skład osobowy | Wydział Biologii

Skład osobowy

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Post-doctoral fellow

Adiunkci

Assistant

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni