fbpx Skład osobowy | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Skład osobowy

Skład osobowy

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Post-doctoral fellow

Asystenci

Assistant

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni