fbpx konkurs | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

W piątek, 21 lutego, rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie części rekreacyjno-edukacyjnej Ogrodu Botanicznego w Marszewie. Zwycięski projekt przygotowała firma Garden Concept Architekci Krajobrazu z Lublina. Leśny Ogród Botaniczny został założony przez Nadleśnictwo Gdańsk we współpracy z miastem Gdynia i Wydziałem Biologii UG. O kolekcjach roślin oraz pracach prowadzonych w ogrodzie opowiada Pani dr Katarzyna Żółkoś, kierownik Stacji Biologicznej Wydziału Biologii UG.

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu konkursu na nadanie biologicznych nazw wybranym częściom parteru w nowym gmachu Wydziału Biologii UG. Największe uznanie komisji konkursowej zyskały nazwy zaproponowane dla wind: kanał jonowy (skrzydło A), impuls nerwowy (skrzydło B) oraz rurka sitowa (skrzydło C). Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Biologii, prof. dr hab. Dariusza L. Szlachetko.

Z radością informujemy, że aż 9 projektów pracowników i doktorantów naszego Wydziału zostało zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5 i SONATA 5. Wśród nagrodzonych projektów najwięcej pochodzi z Katedry Biologii Molekularnej oraz Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Serdecznie gratulujemy!!!

Lista laureatów i tytuły projektów w pliku PDF

Miło nam poinformować, iż w ramach konkursu OPUS 4 Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania interdyscyplinarny projekt badawczy pt. "Struktura a właściwości fizykochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych" W części biologicznej prowadzone będą badania nad włączaniem nowo zsyntezowanych związków kompleksowych w mechanizmy antyoksydacyjne komórek roślinnych. Kierownikiem projektu jest Pan prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński z Wydziału Chemii.

Wyróżnienia w konkursie "Studencki Nobel 2013"

W dniu 16 maja na Wydziale Ekonomicznym UG odbyła się Regionalna Gala Finałowa Konkursu Studencki Nobel 2013. Konkurs ma na celu wyłanianie, promowanie oraz nagradzanie wszechstronnych studentów, wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą oraz działalnością naukową i społeczną. Miło nam poinformować, że Pani Ewelina Kurowska (II rok MSU, kierunek biologia) otrzymała tytuł laureata regionalnego w branży nauk rolniczo-przyrodniczych oraz została wyróżniona w konkursie na najlepszego studenta RP.
Serdecznie gratulujemy!!!

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu "Iuventus Plus"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu "Iuventus Plus". Celem programu jest wspieranie badań naukowych prowadzonych przez wyróżniających się młodych naukowców. Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazła się Pani dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas z Katedry Ekologii i Zoologii Kregowców. Projekt pt. "Czynniki wpływajace na dobór partnera u arktycznego gatunku ptaka morskiego, alczyka Alle alle jest przewidziany do realizacji w latach 2013-2015.
Serdecznie gratulujemy!

Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie edukacji. Miło nam poinformować, że projekt pt. "Programy edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego: 1. Zaproś naukowca do szkoły, 2. Poznaj pracę biologa" został nagrodzony po raz trzeci. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Wydział Biologii UG, a wniosek został przygotowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Ewelina Kurowska

Miło nam poinformować, że Pani Ewelina Kurowska (I rok MSU, kierunek biologia) oraz Pan Sławomir Nowak (II rok MSU, kierunek biologia) otrzymali wyróżnienie w regionalnym etapie konkursu "Studencki Nobel 2012". Konkurs, organizowany od 2009 roku, ma na celu wyłanianie, promowanie oraz nagradzanie wszechstronnych studentów, wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą oraz działalnością naukową i społeczną. Koordynatorem konkursu w regionie pomorskim jest Niezależne Zrzeszenie Studentów UG.

Serdecznie gratulujemy!!!

Prof. UG dr hab. Krzysztof Skóra, kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu został laureatem konkursu National Geographic "Travelery 2008" w kategorii społeczna inicjatywa roku. Nagrodę przyznano za "zaangażowanie w ochronę fauny i flory Morza Bałtyckiego oraz prace nad przywróceniem populacji szarych fok na polskim Wybrzeżu".