konkurs

Nabór wniosków w programie START

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Wrzesień 22, 2014 - 11:27

Do 31 października br. przyjmowane będą zgłoszenia do kolejnej edycji programu START.

 

Program ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

 

Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W edycji 2015 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.

Konkurs eNgage - dla naukowców z pomysłami na działania popularyzujące naukę

Ostatnia modyfikacja: piątek, Wrzesień 5, 2014 - 14:59

Fundacja na Rzecz nauki Polskiej ogłasza drugą edycję konkursu eNgage. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy mają ciekawe pomysły na działania popularyzujące naukę.

W konkursie rozpatrywane będą innowacyjne pomysły, a uczestnicy nie mają żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji nauki. Mogą przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, pisać bloga jak i zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy.

 

Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę w wysokości do 45 tys. zł.

"Skomplikowane i proste" - konkurs na artykuł popularnonaukowy

Ostatnia modyfikacja: czwartek, Lipiec 24, 2014 - 13:56

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłasza X konkurs na artykuł popularnonaukowy: "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Artykuły powinny w przystępny sposób prezentować własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział.

 

Do konkursu mogą przystąpić pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

 

Termin nadsyłania artykułów: 10 września 2014 r.

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

MAESTRO 6 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;

HARMONIA 6 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;

Konkurs Nagrody Naukowe "Polityki"

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Tygodnik "Polityka" zaprasza młodych naukowców do udziału w 14. edycji konkursu Nagród Naukowych "Polityki". Konkurs adresowany jest do młodych, zdolnych ludzi nauki. Przedstawiając swój dorobek oraz pomysły badawcze można ubiegać się o jedno z pięciu stypendiów w wysokości 30 tys. zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 czerwca br. Wyniki konkursu zostaną ogloszone podczas uroczystej gali w dniu 19 października.

Więcej informacji www.polityka.pl/stypendia

W załączeniu formularz zgłoszeniowy

Konkurs Santander Universidades 2014 dla pracowników i doktorantów UG

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Uniwersytet Gdański od 2012 roku należy do sieci uczelni Santander Universidades, Programu realizowanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK. Dotychczasowa efektywna współpraca spowodowała możliwość uzyskania kolejnego dofinansowania inicjatyw naukowych oraz dydaktycznych na naszej uczelni.

Studencki Nobel 2014

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Zachęcamy do udziału w konkursie na najlepszego studenta w Polsce - Studencki Nobel 2014.

Na najlepszego studenta w województwie pomorskim czeka nagroda w wysokości 3000 zł!

Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do 13 kwietnia br.

Patronem honorowym konkursu jest JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Naukowa Fundacja Polpharmy - konkurs dla młodych naukowców

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza XIII konkurs na innowacyjne projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców urodzonych po 31 grudnia 1979 roku. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 maja 2014 r.

Więcej informacji:

http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy

Konkurs "Dla Kobiet i Nauki"

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Od 2 kwietnia do 31 maja 2014r. można nadsyłać zgłoszenia na konkurs "Dla Kobiet i Nauki", realizowany we współpracy między L'Oréal Polska Sp. z o.o., Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego oraz promocja utalentowanych naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu i przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną. Do zdobycia pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek.

"Generacja Przyszłości" - konkurs dla studentów

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło II edycję konkursu w ramach programu "Generacja Przyszłości". Konkurs jest adresowany do studentów, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Szczególnie premiowani będą laureaci nagród lub wyróżnień w olimpiadach i konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w czasie studiów lub wcześniej, w szkole ponadgimnazjalnej.

Wnioski konkursowe należy składać do 24 marca 2014 r.