fbpx konkurs | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Katedra Biologii Molekularnej

ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc

 

Wymagania:

 

Katedra Biologii Molekularnej (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański) poszukuje osoby na stanowisko Doktorant/stypendysta w ramach projektu NCN OPUS 13 NZ6, pt. „Badanie immunomodulacyjnych właściwości białek szoku termicznego Hsp70 w autoimmunizacyjnych chorobach skóry.”


Wymagania:

 

W 15 konkursie NCN finansowanie otrzymały 2 projekty kierowane przez osoby z Wydziału Biologii:
 

A Post-doc position in molecular biology available from January, 2019, in the project founded by National Science Centre entitled: ‘Understanding the molecular basis of the regulation of activity of lysosome, a potential target of therapeutic intervention in inflammatory skin diseases, using psoriasis as a model’, led by Magdalena Gabig-Cimińska, Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Biology, University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

More in PDF file

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej poszukuje osoby na stanowisko Post-doc w ramach projektu NCN OPUS14 NZ3, pt. „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”

Więcej informacji  w pliku PDF

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody ogłasza wyniki konkursu na stanowisko doktoranta – stypendysty w ramach projektu NCN MAESTRO7 NZ, pt. „ORCHIDOMICS - zrozumienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku - metody omiczne w badaniach adaptacji i symbiozy u storczyków”.

Więcej informacji w załączonym pliku PDF

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody poszukuje osoby na stanowisko doktoranta - stypendysty w ramach projektu NCN MAESTRO7 NZ, pt. „ORCHIDOMICS - zrozumienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku - metody omiczne w badaniach adaptacji i symbiozy u storczyków”.

Więcej informacji w załączonym pliku PDF

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej poszukuje osoby na stanowisko Post-doc w ramach projektu NCN OPUS14 NZ3, pt. „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy.

Więcej informacji w załączonym pliku PDF