Murale „Drzewo życia”

ściany w skrzydle A i C

Oryginalną i efektowną ozdobą przestronnego holu są dwa wielkoformatowe murale przedstawiające drzewo życia, które w ciekawy sposób urozmaicają wnętrze nadając mu niepowtarzalny charakter. Oprócz walorów estetycznych, murale pełnią również rolę edukacyjną - są cenną lekcją o pochodzeniu oraz pokrewieństwie ewolucyjnym różnych grup organizmów.

Projekty obu murali wykonał prof. Jacek Zdybel z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Murale powstały w 2012 r., podczas letniego pleneru studentów ASP. Dzięki zamontowanym w górnej części talerzom odbijającym światło, murale wyglądają szczególnie efektownie po zmroku.

Historyczne drzewo życia wg Haeckla

Ernst Haeckel (1834-1919) - niemiecki biolog i filozof, inicjator i popularyzator badań nad historią rozwoju ewolucyjnego, czyli filogenezą organizmów, zwolennik teorii Lamarcka i Darwina. Wprowadził do nauki m.in. takie terminy, jak: antropogeneza, ekologia, filogeneza i ontogeneza.

Wykorzystując dane z embriologii i anatomii porównawczej, jako pierwszy opracował kompletne drzewo rodowe wszystkich znanych wówczas gromad organizmów dzieląc je na trzy królestwa: Plantae (rośliny), Protista (protisty) i Animalia (zwierzęta). Trzy główne konary drzewa odpowiadają poszczególnym królestwom, natomiast pień symbolizuje wspólne pochodzenie wszystkich organizmów. Oryginalna ilustracja drzewa życia znajduje się w wydanym w 1866 r. dziele Haeckla pt. "Ogólna Morfologia Organizmów".

"Molekularne" drzewo życia wg Woese, Kandler i Wheelis

Molekularne drzewo życia zostało skonstruowane na podstawie zmienności sekwencji genu 16S rybosomalnego RNA (Woese i inni 1990). Opracowali je Carl Woese - mikrobiolog i fizyk z Uniwersytetu stanu Illinois w Urbanie, Otto Kandler - botanik i mikrobiolog z Uniwersytetu Monachijskiego oraz Mark Wheelis - mikrobiolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Opierając się na wynikach badań z wykorzystaniem technik elektroforetycznych, zaproponowali podział organizmów na trzy domeny. Są to: Bacteria (bakterie), obejmujące bakterie właściwe i sinice, Archaea (archeony), organizmy jednokomórkowe występujące w skrajnie niekorzystnych warunkach środowiska, oraz Eucarya (jądrowce) - organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami. Zarówno bakterie jak i archeony nie posiadają jądra komórkowego, z tego też powodu łączone były wcześniej w jedną grupę organizmów prokariotycznych. Autorzy drzewa uważają bakterie za najstarsze organizmy, jakie jeszcze przetrwały. Wyniki swoich badań opublikowali w 1990 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 14:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Październik 2021 - 14:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz