Projekty badawcze

Tytuł projektu Kierownik projektu Wykonawcy z Katedry Źródło finansowania Kwota PLN Okres
Wyschnijmy i przeżyjmy razem: czy anhydrobioza u niesporczaków (Tardigrada) jest modulowana przez specyficzny mikrobiom i zależy od bakterii, które razem z nimi przeżywają wysuszenie? M. Mioduchowska M. Mioduchowska

SONATA 17 NCN 2021/43/D/NZ8/0034

1 076 472.00 2022-2025
Czynniki kontrolujące bioróżnorodność małżoraczków (Crustacea: Ostracoda) wód śródlądowych południowej Afryki wzdłuż gradientów środowiskowych i przestrzennych T. Namiotko T. Namiotko NAWA Bekker BPN/BEK/2021/1/00421 55 000.00 2022
Integrated taxonomy of the Heterocypris species complex (Crustacea, Ostracoda) inhabiting inland temporary waters T. Namiotko T. Namiotko SYNTHESYS+ (SEP-210489579) H2020 Research Infrastructures Programme   2022
Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda) A. Iglikowska A. Iglikowska MINIATURA 5 NCN 49 500.00 2022
"Wyschnij i przeżyj": czy niezwykła zdolność niesporczaków (Tardigrada) do anhydrobiozy
jest wynikiem obecności specyficznego mikrobiomu i infekcji endosymbiotycznymi bakteriami?
M. Mioduchowska M. Mioduchowska Program małych grantów UGrants-first 15 000.00 2021
Koewolucja bakteryjnego endosymbionta Cardinium i jego gospodarza Heterocypris salina (Ostracoda, Crustacea) K. Prais K. Prais
Konkurs Projektów Badawczych Młodych Naukowców
7 000.00 2021
Powiązania filogenetyczne i systematyka w obrębie podrodziny Candoninae (Ostracoda, Crustacea): analiza mitochondrialnego i jądrowego DNA M. Kijowska M. Kijowska Konkurs Projektów Badawczych Młodych Naukowców 5 000.00 2021
Powiązania filogenetyczne i systematyka w obrębie podrodziny Candoninae (Ostracoda, Crustacea): analiza mitochondrialnego i jądrowego DNA M. Kijowska M. Kijowska Program małych grantów UGrants-start 5 000.00 2021
Poziom infekcji bakteriami endosymbiotycznymi oraz ich wpływna poziom zmienności genetycznej i profile kompleksów mikrobiota modelowego pluskwiaka słodkowodnego Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera) A. Kaczmarczyk-Ziemba A. Kaczmarczyk-Ziemba

SONATA 15
NCN 2019/35/D/NZ8/00251

804 625.00 2020-2023
Integratywne badania radiacji adaptacyjnej w starożytnych jeziorach - przykład endemicznej grupy gatunków kiełży (Gammarus spp.) z Jeziora Ochrydzkiego T. Mamos
(Uniwersytet Łódzki)
A. Wysocka,
L. Sworobowicz

OPUS 16
NCN 2018/31/B/NZ8/03103

1 904 760.00 2019- 2022
W poszukiwaniu kryptyczności A. Kilikowska A. Kilikowska

MINIATURA 1
NCN 2017/01/X/NZ8/02083

49 827.00 2018-2019
Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomiczna M. Mioduchowska M. Mioduchowska MINIATURA 1
NCN 2017/01/X/NZ8/01873
49 907.00 2018- 2019
Riverine invertebrates as biological indicators of climate driven changes along environmental gradient within the glaciarized Kuray watershed in Altai, Russia (BIO-CLIM) T. Namiotko T. Namiotko Horizon 2020 EU Infrastructures INTERACT 730938   2018
Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera) A. Kaczmarczyk-Ziemba A. Kaczmarczyk-Ziemba

MINIATURA 1
2017/01/X/NZ8/00649

49 995.00 2017- 2018
Monitoring endocrine disruptors in surface waters of central Spain using toxicity and life history ostracod tests – a search for an innovative region-specific risk assessment T. Namiotko T. Namiotko Talent Attraction Program – Aid for attracting research talent to the Community of Madrid in R & D 2016-T3/AMB-1951 220 000.00 2017
Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące pożyteczne mikroorganizmy
Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.;
Probiotics Polska Magdalena Górska;
Instytut Techniki Budowlanej
B. Wojtasik NCBiR GEKON 2
r 267948
4 801 235.00 2016
Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu
peryadriatyckiego
M. Grabowski
(Uniwersytet Łódzki)
A. Wysocka,
L. Sworobowicz

OPUS 8
NCN 2014/2015/B/NZ8/00266

638 420.00 2015- 2018
Szczegółowa analiza zjawiska interferencji transkrypcji w wyniku kolizji polimeraz RNA w Escherichia coli P. Olszewski P. Olszewski SONATA 7
NCN 2014/13/D/NZ1/00062
738 490.00 2015-2017
Arctic ostracods and copepods of the hyporheic zone in Swedish Lapland – assemblages’ resilience and shell chemistry (ArcticOsCop) S. Iepure (IMDEA – Water, Alcala de Henares, Spain) T. Namiotko 7th Framework Programme EU Infrastructures INERACT 262693   2014
Testowanie podstaw genetycznej dywergencji gatunków kiełży w endemicznym kompleksie Gammarus ochridensis (Amphipoda) z Jeziora Ochrydzkiego (Macedonia) A. Wysocka
A. Kilikowska, J. Sell,
L. Sworobowicz
NCN NN303581839 235 000,00 2010- 2015
Struktura i ewolucja genomu mitochondrialnego Isopoda
na przykładzie przedstawicieli rodzajów Proasellus i Asellus (Asellidae)
L. Sworobowicz L. Sworobowicz, J. Rychlińska
Konkurs Projektów Badawczych Młodych Naukowców
538-L155-B078-13
  2013
Paleoecology of ostracods (Ostracoda) from deep-lake Mondsee (Austria) as a source of ideas for new (paleo-)biological research T. Namiotko T. Namiotko Sepkoski Grant, Paleontological Society International Research Program PalSIRP – 2013   2013
Fauna małżoraczków (Ostracoda) czwartorzędu południowego Bałtyku: systematyka, paleoekologia i stratygrafia
J. Krzymińska
(Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)
T. Namiotko MNiSW NN307 664140 67 400.00 2011- 2013
Zróżnicowanie genetyczne i morfologiczne populacji gatunku ptaka morskiego – alczyka Alle alle, w całym zasięgu jego występowania
K. Wojczulanis-Jakubas
(Uniwersytet Gdański)
A. Kilikowska MNiSW NN303817340 168 779.00 2011- 2013
Towards a revision of the taxonomy and distribution of European Arctic Candoninae ostracods (Crustacea: Ostracoda) T. Namiotko T. Namiotko 7th Framework Programme EU Infrastructures SYNTHESYS DK-TAF-1429   2011
Struktura genetyczna populacji a problemy ochrony ginącego gatunku – skójki gruboskorupowej Unio crassus, gatunku Natura 2000 J. Sell
A. Kaczmarczyk,
A. Kilikowska,
M. Mioduchowska,
A. Wysocka
MNiSW NN304363638 227 500.00 2009-2013
Strategia rozwoju populacji mszarnika Oeneis jutta w północno-wschodniej Polsce i perspektywy ochrony w Wigierskim Parku Narodowym
L. Krzysztofiak
(Wigierski Park Narodowy)
J. Sell
MEiN 2 P04F 003 30
124 070.00 2006- 2008
Dofinansowanie uczestnictwa w badaniach naukowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi - Sex to asex: a case study on transitions and coexistence between sexual and asexual reproduction T. Namiotko A. Iglikowska,
L. Namiotko
MEiN 71/6.PRUE/2005/7 316 000.00 2005- 2008
Sex to asex: a case study on transitions and coexistence between sexual and asexual reproduction (SexAsex)
T. Namiotko
(kierownik ze strony polskiej)
Koordynator: K. Martens
(Royal Belgian Institute of Natural Sciences)
M.J.F. Martins,
J. Vandekerkhove,
L. Namiotko
6th Framework Programme EU Marie Curie Research Training Network MRTN-CT-2004-512492
537 700.00 2004- 2008
Decadal Holocene and Late-glacial variability of the oxygen isotopic composition in precipitation over Europe reconstructed from deep-lake sediments (DecLakes)
U. von Graffenstein
(Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, UMR CEA-CNRS)
D.L. Danielopol
(Österreichische Akademie der Wissenschaften)
T. Namiotko, L. Namiotko
European Science Foundation EUROCORES Programme EuroCLIMATE 04-ECLIM-FP29; Austrian subproject FWF I35-B06 ~770 000.00 2004- 2007
Subfosylne szczątki hydrobiontów w osadach dennych jezior poleskich jako wskaźnik aktualnych i historycznych warunków siedliskowych i pokarmowych ichtiofauny
R. Kornijów
(Akademia Rolnicza w Lublinie)
T. Namiotko, L. Namiotko
KBN 2P06S 00127
120 000.00 2004-2007
Testowanie ekologicznych podstaw specjacji wewnątrzjeziornej na przykładzie Tricladida i Isopoda T. Sywula / J. Sell A. Kilikowska
KBN 3 P04F 076 23
195 600.00 2002- 2004
Studies on the diversification of epigean and hypogean Ostracoda Candoninae (Contribution to their ecology, morphology and phylogeny)
T. Namiotko
(kierownik ze strony polskiej)
  Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Austriacką Akademią Nauk; Nr 20 dziedzina P-04   1999- 2003

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10 Kwiecień, 2020 - 17:42; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 13 Październik, 2022 - 12:09; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz