Druki i formularze

 • deklaracja wyboru bloków przedmiotowych - Biologia I stopień - deklaracja wyboru bloków przedmiotowych i przedmiotów do wyboru - Biologia I stopień
 • deklaracja wyboru przedmiotu fakultatywnego - Biologia II stopień, 1 rok - deklaracja wyboru przedmiotu fakultatywnego - Biologia II stopień, 1 rok
 • deklaracja wyboru przedmiotu fakultatywnego - Biologia II stopień, 2 rok - deklaracja wyboru przedmiotu fakultatywnego - Biologia II stopień, 2 rok
 • deklaracja wyboru przedmiotu fakultatywnego - Biologia medyczna - eklaracja wyboru przedmiotu fakultatywnego - Biologia medyczna
 • deklaracja wyboru specjalności - Biologia medyczna - Biologia medyczna - wybór specjalności
 • deklaracja wyboru katedry dyplomowania - licencjat - deklaracja wyboru katedry dyplomowania - licencjat
 • druki Indywidualnych Planów Zajęć (IPZ):
  • rok I MSU stacjonarnych - druk IPZ - rok I MSU stacjonarnych
    
  • rok II MSU stacjonarnych - druk IPZ - rok II MSU stacjonarnych
 • podanie o przepisanie oceny - podanie o przepisanie oceny
 • podanie o wydanie odpisu dyplomu - podanie o wydanie odpisu dyplomu
 • podanie o zmiany w indywidualnym planie zajęć - podanie o zmiany w indywidualnym planie zajęć
 • podanie o studiowanie awansem przedmiotów - podanie o studiowanie awansem przedmiotów
 • podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego - podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego
 • rezygnacja ze studiów - rezygnacja ze studiów
 • wniosek o wydanie duplikatu dyplomu/suplementu - wniosek o wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
 • wniosek o wydanie dyplomu/suplementu w języku obcym - wydanie dyplomu/suplementu w języku obcym
 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu dla absolwentów lat ubiegłych - wniosek o wydanie odpisu dyplomu dla absolwentów lat ubiegłych
 • wniosek o powtarzanie semestru - wniosek o powtarzanie semestru
 • wniosek o przeksięgowanie opłaty - wniosek o powtarzanie semestru
 • wniosek o studiowanie z długiem punktowym - wniosek o studiowanie z długiem punktowym
 • wniosek o wznowienie studiów - wniosek o wznowienie studiów
 • wniosek o zmianę wykładu ogólnouczelnianego - wniosek o zmianę wykładu ogólnouczelnianego
 • wniosek o zwolnienie z opłat - wniosek o zwolnienie z opłat
 • wniosek o zwrot opłat za studia - wniosek o zwrot opłat za studia
 • wniosek o Indywidualną Organizację Studiów - wniosek o Indywidulaną Organizację Studiów
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Marzec 2014 - 00:55; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 17. Marzec 2023 - 13:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz