Projekty i granty badawcze

Projekty realizowane przez pracowników i doktorantów KBM

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

L.p.

Kierownik projektu

Konkurs

Nr umowy

Tytuł

Kwota

Czas finansowania

1.

Prof. dr hab. Alicja Węgrzyn

OPUS 23

UMO-2022/45/B/NZ1/02680

Bioróżnorodność bakteriofagów: niezwykłe polimerazy DNA jako przykład zaskakującej różnorodności molekularnej.

2 755 980

2023.03.01 – 2027.02.28

2.

Mgr Aleksandra Łukasiak

PRELUDIUM 22

UMO-2023/49/N/NZ9/04058

Odkrywając potencjał natury - analiza zdolności nowo wyizolowanego ze środowiska bakteriofaga i jego enzymów o charakterze depolimerazy lub endolizyny do zwalczania biofilmów wytwarzanych przez uropatogenne bakterie Escherichia coli

209 980

 

2024.01.17 – 2027.01.16

 

3.

Dr hab. Karolina Pierzynowska

SONATA 18

UMO- 2022/47/D/NZ2/03095

Molekularny mechanizm zaburzeń ferroptozy w mukopolisacharydozie typu I oraz ich wpływ na przebieg choroby

1 381 650

2023.07.11 – 2026.07.10

4.

Prof. dr hab. Stefan Tukaj

OPUS 20

UMO-2020/39/B/NZ6/00357

Rola białka szoku termicznego Hsp90 w atopowym zapaleniu skóry

1 022 800

2021.06.11 –  2025.06.10

5.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

OPUS 19

UMO-2020/37/B/NZ2/01050

Molekularne mechanizmy stymulacji autofagii przez genisteinę oraz jej efekty komórkowe i fizjologiczne w chorobie Huntingtona

2 402 400

2021.01.22 – 2025.01.21

6.

Dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG

SONATA BIS 8

UMO-2018/30/E/NZ1/00400

Rola małych niekodujących RNA w regulacji mechanizmu działania systemu represja-antyrepresja związanego z przełączeniem cyklu życiowego fagów przenoszących geny groźnych dla człowieka toksyn

1 076 600

2019.04.17 – 2024.04.16

7.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

OPUS 15

UMO-2018/29/B/NZ1/00549

mikroRNA w regulacji rozwoju bakteriofagów

1 901 000

2019.01.14 –  2024.01.13

8.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

OPUS 13

UMO-2017/25/B/NZ2/00414

Zmiany w procesach komórkowych jako kluczowe defekty w patogenezie dziedzicznych chorób metabolicznych z grupy mukopolisacharydoz

2 522 800

2018.01.15 – 2022.01.14

9.

Prof. dr hab. Alicja Węgrzyn

OPUS 14

UMO-2017/27/B/NZ9/00393

Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella

2 019 500

2018.07.20 – 2023.07.19

10.

Prof. dr hab. Stefan Tukaj

OPUS 13

UMO-2017/25/B/NZ6/00305

Badanie immunomodulacyjnych właściwości białek szoku termicznego Hsp70 w autoimmunizacyjnych chorobach skóry

902 400

2018.01.19 – 2022.01.18

11.

Dr Magdalena Podlacha

MINIATURA 5

UMO-2021/05/X/NZ4/00221

Ocena ośrodkowej odpowiedzi immunologicznej indukowanej obecnością bakteriofagów w tkance nerwowej

49500

2021.10.01 – 2022.09.30

12.

Dr hab. Karolina Pierzynowska

PRELUDIUM 13

UMO- 2017/25/N/NZ2/00812

Modulacja poziomu zmutowanej huntingtyny przez genisteinę w mysim modelu choroby Huntingtona oraz jej efekty na rozwój psychomotoryczny zwierząt

180 000

2018.01.24 – 2023.01.23

13.

Dr Lidia Gaffke

PRELUDIUM 15

UMO- 2018/29/N/NZ2/00802

Stymulacja różnych szlaków indukcji autofagii w aspekcie efektywności degradacji glikozoaminoglikanów w neuronopatycznych typach mukopolisacharydoz

210 000

2019.02.21 – 2023.02.20

14.

Mgr Estera Rintz

PRELUDIUM 18

UMO- 2019/35/N/NZ2/00505

Mechanizm degradacji glikozoaminoglikanów pod wpływem resweratrolu w mysim modelu neuronopatycznej choroby z grupy mukopolisacharydoz

210 000

2020.06.18 – 2023.06.17

15.

Mgr Krzysztof Kubiak

PRELUDIUM 11

UMO- 2016/21/N/NZ1/02850

Mechanizm regulacji replikacji plazmidów ColE1 przez białko Hfq Escherichia coli

144 000

2017.02.13 – 2022.02.12

 

Projekty finansowane z innych źródeł

L.p.

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Czas finansowania

1.

Oddziaływanie białek z produktami częściowej degradacji siarczanu heparanu: znaczenie w patogenezie neuronopatycznych typów mukopolisacharydoz

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-Fundacja Sanfilippo

28.01.2023 – 28.02.2025

2.

Rola długich niekodujących cząsteczek RNA w regulacji ekspresji genów w mukopolisacharydozie typu IIIB

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-Fundacja Sanfilippo

15.02.2022 – 31.12.2024

3.

Stymulacja autofagii w miopatii miofibrylarnej typu 6 (MFM6) zależnej od BAG3

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-BAG3 Research Fundation

02.05.2022 – 02.05.2024

4.

Genisteina w chorobie Alzheimera - badania na modelach zwierzęcych

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-Fundacja ORLEN

12.12.2022 – 31.12.2024

5.

Wpływ eksperymentalnej terapii z użyciem modulatorów autofagii, na procesy zapalne w układzie obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym podstawowych odmian NBIA (PKAN, BPAN, MPAN, PLAN)

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-Stowarzyszenie NBIA Polska

20.11.2021 – 31.12.2024

6.

CoQ10 w chorobie Sanfilippo

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-Fundacja Sanfilippo

21.06.2018 – 31.12.2024

7.

Zmiany w cytoszkielecie w komórkach MPS III oraz autofagia i zahamowanie syntezy glikozoaminoglikanów w leczeniu choroby Sanfilippo

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-Fundacja Sanfilippo

21.07.2017 – 31.12.2024

8.

Użycie flawonoidów w leczeniu mukopolisacharydoz

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

UG-Fundacja Sanfilippo

09.01.2017 – 07.08.2023

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. luty 2016 - 09:14; osoba wprowadzająca: Agnieszka Kołodziejska Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Marzec 2024 - 13:20; osoba wprowadzająca: Joanna Bart