Zagadnienia na egzaminy magisterskie

Zagadnienia na egzaminy magisterskie - kierunek Biologia medyczna

1. Organizmy modelowe w nauce - mikroorganizmy i ich wykorzystanie w badaniach biomedycznych

2. Antybiotykooporność bakterii - mechanizmy i zagrożenia dla współczesnej medycyny

3. Mechanizmy regulacji ekspresji genów u organizmów prokariotycznych

4. Zastosowanie bakteriofagów w biotechnologii i medycynie

5. Znaczenie i powielanie pozachromosomalnych elementów genetycznych u bakterii, zastosowanie w biotechnologii.

6. Podstawy zmienności genetycznej mikroorganizmów

7. Komunikacja mikroorganizmów ze środowiskiem - znaczenie cząsteczek sygnałowych w przekazywaniu informacji i adaptacji 

8. Budowa i organizacja genomu bakterii i wirusów

9. Techniki inżynierii genetycznej wykorzystywane w konstruowaniu szczepów bakterii mających zastosowanie biomedyczne i biotechnologiczne.

10. Praktyczne i etyczne aspekty zastosowania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmy.

11. Bakterie patogenne - powstawanie nowych patogenów, podstawy genetyczne i uzyskiwanie nowych czynników wirulencji.

12. Nowoczesne technologie wysokoprzepustowe i ich znaczenie w badaniach podstawowych i aplikacyjnych.

13. Powielanie materiału genetycznego jako podstawowy proces komórkowy na przykładzie organizmów prokariotycznych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Kwiecień 2018 - 11:52; osoba wprowadzająca: Agnieszka Kołodziejska Ostatnia zmiana: środa, 19. Maj 2021 - 09:21; osoba wprowadzająca: Agnieszka Kołodziejska

Zagadnienia na egzaminy magisterskie - kierunek Biologia

1. Organizmy prokariotyczne jako modele w badaniach molekularnych

2. Mechanizmy antybiotykooporności bakterii

3. Przykłady globalnej regulacji ekspresji genów u bakterii

4. Wirusy jako narzędzia w biologii molekularnej i medycynie

5. Pozachromosomalne elementy genetyczne u bakterii i ich strategie replikacji

6. Systemy toksyna-antytoksyna i ich znaczenie u bakterii

7. Cząsteczki sygnałowe i ich znaczenie w adaptacji do zmiennych warunków środowiska u bakterii

8. Organizacja materiału genetycznego organizmów prokariotycznych

9. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

10. Genetycznie modyfikowane mikroorganizmy - wykorzystanie w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska, aspekty etyczne.

11. Molekularne mechanizmy wirulencji i nabywanie nowych cech zjadliwości szczepów bakteryjnych

12. Przykłady nowoczesnych metod wysokoprzepustowych mających zastosowanie w badaniach naukowych.

13. Mechanizmy regulacji replikacji DNA organizmów prokariotycznych

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Kwiecień 2018 - 11:43; osoba wprowadzająca: Agnieszka Kołodziejska Ostatnia zmiana: środa, 19. Maj 2021 - 09:21; osoba wprowadzająca: Agnieszka Kołodziejska