fbpx Komisje Wydziałowe | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Komisje Wydziałowe

Komisje Wydziałowe

Konwent Godności Honorowych Wydziału Biologii

 
 • Dziekan – prof. dr hab. Włodzimierz Meissner– przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 

Wydziałowa Komisja do oceny merytorycznej rozliczania środków na działalność statutową (utrzymanie potencjału badawczego)

 

 • prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG
 

Wydziałowa Komisji ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców

 

 • prof. dr hab. Martin Kukwa - przewodniczący
 • dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
 • dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 • dr hab. Iwona Mruk, prof. UG
 • dr hab. Anna Wysocka, prof. UG
 
 

Rada Programowa Kierunku Biologia

 

 • dr hab. Anna Wysocka (KGiB) - przewodnicząca
 • dr hab. Anna Aksmann, prof. UG (KFiBR)
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG (KBOiM)
 • dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG (KTRiOP)
 • dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG (SBWP)
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP)
 • dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG (KBiGM)
 • dr hab. Beata Furmanek-Blaszk (KM)
 • dr Joanna Święta-Musznicka (KER)
 • dr Adrian Zwolicki (KEiZK)
 • dr Joanna Rojek (KCiER)
 • dr Marcin Górniak (KEM)
 • dr Barbara Kędzierska (KGMB)
 • dr Ziemowit Ciepielewski (KFZiC)
 • Mateusz Kaszubski (przedstawiciel samorządu studentów)
 • dr Iwona Sokołowska (Kierownik Laboratorium Badawczego Dermscan Poland Sp z o.o.; przedstawiciel środowiska przedsiębiorców)
 

Rada Programowa Kierunku Biologia medyczna

 

 • prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz (KBiGM) - przewodnicząca 
 • dr hab. Iwona Mruk, prof. UG (KM)
 • dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG (KBM)
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP)
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska (KFZiC)
 • dr hab. n. med. Joanna Renke (KBOiM)
 • dr hab. Wojciech Pokora (KFiBR)
 • dr Sylwia Barańska (KGMB) 
 • dr Adrianna Kilikowska (KGiB) 
 • dr Ewa Piotrowska (KBM)
 • dr Marcin Górniak (KEM)
 • mgr Kacper Ptaszek (KFZiC)
 • Bartłomiej Podsiad (przedstawiciel studentów)
 • dr Sebastian Pukszta (Kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej INVICTA; przedstawiciel środowiska przedsiębiorców)
 

Rada Programowa Kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna

 

 • dr Monika Glinkowska (KGMB) – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Ziętara (KEM)
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP)
 • dr hab. Dorota Kuczyńska -Wiśnik (KBOiM)
 • dr hab. Magdalena Narajczyk (LME)
 • dr hab. Anna Wysocka (KGiB)
 •  dr Ziemowit Ciepielewski (KFZiC)
 • dr Aleksandra Eckstein (KFiBR)
 • dr Anna Kloska (KBiGM)
 • dr Ewa Piotrowska (KBM)
 • dr Magdalena Płotka (KM)
 • dr Joanna Rojek (KCiER)
 • Konrad Stankiewicz (przedstawiciel studentów)
 • Maciej Stopa (Bioanalytic; przedstawiciel środowiska przedsiębiorców)
 
 

Rada Programowa Kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych

 
 • dr Agnieszka Ożarowska (KEiZK) – przewodnicząca
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP)
 • dr hab. Anna Wysocka (KGiB)
 • dr Joanna Święta-Musznicka (KER)
 • dr Marcin Górniak (KEM)
 • dr Magdalena Oset (KTRiOP)
 • mgr Martyna Zalewska (KFiBR)
 • Jagoda Wojciechowska (przedstawiciel studentów)
 • dr Joanna Bloch-Orłowska (Leśny Ogród Botaniczny ”Marszewo”; przedstawiciel środowiska przedsiębiorców)

 

Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Biologii

 

 • dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
 • dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 • dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr Iwona Majcher
 • dr Ryta Suska-Wróbel
 • dr Joanna Święta-Musznicka
 
 

Komisja ds. Promocji i Współpracy z Pracodawcami

 

 • dr Dorota Myślińska - przewodnicząca Komisji
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr Grzegorz Cech
 • dr Marcelina Malinowska
 • dr Katarzyna Żółkoś
 • mgr Martyna Jankowska-Jarek
 • mgr Mateusz Puchalski
 • mgr Jakub Typiak
 • Mateusz Kaszubski
 • Monika Puchalska
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 • dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
 • dr Rafał Chmara
 • dr Barbara Kędzierska
 
 

Wydziałowa Komisja ds. opracowania zasad przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów

 

 • dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
 • dr Sylwia Barańska
 • dr Wojciech Glac
 
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich

 

 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
 • dr hab. Magdalena Remisiewicz
 
 

Komisja ds. opracowania regulaminu konkursów o Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za osiągnięcia naukowe

 

 • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG 
 • dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG 
 • dr Adrian Zwolicki
 
 

Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Biologii

 

 • Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący
 • dr hab. Monika Badura, prof. UG
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 • Dziekan jako przewodniczący
 • prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
 • dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG 
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 

 • mgr Łukasz Labudda
 • mgr Monika Rezulak
 • mgr Karolina Sawiuk
 • mgr Aneta Szczepańska.
 

Komisja ds. Reformy Studiów Doktoranckich

 

 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG  
 • dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG   
 • dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik 
 • mgr Anna Krajewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 
 

 

Wydziałowe komisje doktorskie 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Nauki biologiczne – I

 1. prof. dr hab. Kukwa Martin – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 4. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 5. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 6. prof. dr hab. Ziętara Marek
 7. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 8. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 9. dr hab. Izdebska Joanna, prof UG
 10. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof UG
 11. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof UG
 12. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 13. dr hab. Mytnik Joanna, prof UG
 14. dr hab. Potrykus Katarzyna, prof. UG
 15. dr hab. Remisiewicz Magdalena, prof. UG
 16. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 17. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 18. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 19. dr hab. Aksmann Anna
 20. dr hab. Banaś Krzysztof
 21. dr hab. Kowalkowska Agnieszka
 22. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 23. dr hab. Mruk Iwona
 24. dr hab. Renke Joanna
 25. dr hab. Wysocka Anna

 

Nauki biologiczne – II

 1. dr hab. Rolbiecki Leszek, prof. UG –Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr. hab. Herman-Antosiewicz Anna
 4. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz
 5. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 6. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 7. prof. dr hab. Szmeja Józef
 8. prof. dr hab. Świergiel Artur
 9. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 10. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 11. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 12. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 13. dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 14. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 15. dr hab. Łoś Marcin, prof. UG
 16. dr hab. Sęktas Marian, prof UG
 17. dr hab. Szwedo Jacek, prof. UG
 18. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 19. dr hab. Głażewska Iwona
 20. dr hab. Margońska Hanna
 21. dr hab. Narajczyk Magdalena
 22. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 23. dr hab. Pokora Wojciech
 24. dr hab. Rutkowski Piotr
 25. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 17:12