Komisje Wydziałowe | Wydział Biologii

Komisje Wydziałowe

Konwent Godności Honorowych Wydziału Biologii

 
 • Dziekan – prof. dr hab. Włodzimierz Meissner– przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 

Wydziałowa Komisja do oceny merytorycznej rozliczania środków na działalność statutową (utrzymanie potencjału badawczego)

 

 • prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG
 

Wydziałowa Komisji ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców

 

 • prof. dr hab. Józef Szmeja - przewodniczący
 • prof. dr hab. Martin Kukwa
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 • dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka
 
 

Rada Programowa Kierunku Biologia

 

 • dr Elżbieta Kaczorowska - przewodnicząca
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
 • dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
 • dr hab. Anna Aksmann
 • dr hab. Krzysztof Banaś
 • dr hab. Beata Furmanek-Blaszk
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr Wojciech Glac
 • dr Marcin Górniak
 • dr Beata Guzow-Krzemińska
 • dr Joanna Rojek
 • dr Anna Wysocka 
 • Mateusz Kaszubski
 

Rada Programowa Kierunku Biologia medyczna

 

 • dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG – przewodnicząca 
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
 • dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG
 • dr hab. Iwona Mruk
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • dr hab. n. med. Joanna Renke
 • dr Ewa Piotrowska
 • mgr Kacper Ptaszek 
 • Łukasz Grabowski 
 • Magda Wielewska
 

Rada Programowa Kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna

 

 • dr Monika Glinkowska - przewodnicząca
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
 • dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG
 • dr hab. Iwona Mruk
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • dr hab. n. med. Joanna Renke
 •  dr Ewa Piotrowska
 • dr Joanna Rojek
 • mgr Kacper Ptaszek
 • Łukasz Grabowski
 
 

Rada Programowa Kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych

 
 • dr Agnieszka Ożarowska - przewodnicząca
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
 • dr hab. Anna Aksmann
 • dr hab. Krzysztof Banaś
 • dr hab. Beata Furmanek-Blaszk
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr Elżbieta Kaczorowska
 • dr Anna Wysocka

 

Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Biologii

 

 • dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
 • dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 • dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr Iwona Majcher
 • dr Ryta Suska-Wróbel
 • dr Joanna Święta-Musznicka
 
 

Komisja ds. Promocji i Współpracy z Pracodawcami

 

 • dr Dorota Myślińska - przewodnicząca Komisji
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr Grzegorz Cech
 • dr Marcelina Malinowska
 • dr Katarzyna Żółkoś
 • mgr Martyna Jankowska-Jarek
 • mgr Mateusz Puchalski
 • mgr Jakub Typiak
 • Mateusz Kaszubski
 • Monika Puchalska
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 • dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
 • dr Rafał Chmara
 • dr Barbara Kędzierska
 
 

Wydziałowa Komisja ds. opracowania zasad przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów

 

 • dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
 • dr Sylwia Barańska
 • dr Wojciech Glac
 
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich

 

 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
 • dr hab. Magdalena Remisiewicz
 
 

Komisja ds. opracowania regulaminu konkursów o Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za osiągnięcia naukowe

 

 • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG 
 • dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG 
 • dr Adrian Zwolicki
 
 

Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Biologii

 

 • Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący
 • dr hab. Monika Badura, prof. UG
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 • Dziekan jako przewodniczący
 • prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
 • dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG 
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 

 • mgr Łukasz Labudda
 • mgr Monika Rezulak
 • mgr Karolina Sawiuk
 • mgr Aneta Szczepańska.
 

Komisja ds. Reformy Studiów Doktoranckich

 

 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG  
 • dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG   
 • dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik 
 • mgr Anna Krajewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 
 

 

Wydziałowe komisje doktorskie 

KB I Nauki biologiczne – biologia I

 1. prof. dr hab. Kukwa Martin – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 4. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 5. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 6. prof. dr hab. Ziętara Marek
 7. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 8. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 9. dr hab. Izdebska Joanna, prof UG
 10. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof UG
 11. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof UG
 12. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 13. dr hab. Mytnik Joanna, prof UG
 14. dr hab. Potrykus Katarzyna, prof. UG
 15. dr hab. Remisiewicz Magdalena, prof. UG
 16. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 17. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 18. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 19. dr hab. Aksmann Anna
 20. dr hab. Banaś Krzysztof
 21. dr hab. Kowalkowska Agnieszka
 22. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 23. dr hab. Mruk Iwona
 24. dr hab. Renke Joanna

 

KB II Nauki biologiczne – biologia II

 1. dr hab. Rolbiecki Leszek, prof. UG –Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr. hab. Herman-Antosiewicz Anna
 4. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz
 5. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 6. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 7. prof. dr hab. Szmeja Józef
 8. prof. dr hab. Świergiel Artur
 9. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 10. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 11. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 12. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 13. dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 14. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 15. dr hab. Łoś Marcin, prof. UG
 16. dr hab. Sęktas Marian, prof UG
 17. dr hab. Szwedo Jacek, prof. UG
 18. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 19. dr hab. Głażewska Iwona
 20. dr hab. Margońska Hanna
 21. dr hab. Narajczyk Magdalena
 22. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 23. dr hab. Rutkowski Piotr
 24. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika

 

KE Nauki biologiczne – ekologia

 1. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr hab. Kukwa Martin
 4. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 5. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 6. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 7. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 8. prof. dr hab. Szmeja Józef
 9. prof. dr hab. Ziętara Marek
 10. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 11. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 12. dr hab. Izdebska Joanna, prof. UG
 13. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 14. dr hab. Mytnik Joanna, prof. UG
 15. dr hab. Remisiewicz Magdalena, prof. UG
 16. dr hab. Rolbiecki Leszek, prof. UG
 17. dr hab. Szwedo Jacek, prof UG
 18. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 19. dr hab. Aksmann Anna
 20. dr hab. Banaś Krzysztof
 21. dr hab. Głażewska Iwona
 22. dr hab. Kowalkowska Agnieszka
 23. dr hab. Margońska Hanna
 24. dr hab. Rutkowski Piotr

 

KM Nauki biologiczne – mikrobiologia

 1. dr hab. Mruk Iwona - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Herman-Antosiewicz Anna
 3. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 4. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 5. prof. dr hab. Świergiel Artur
 6. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 7. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 8. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof. UG
 9. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 10.  dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 11. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof. UG
 12. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 13. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 14. dr hab. Łoś Marcin, prof. UG    
 15. dr hab. Potrykus Katarzyna, prof. UG  
 16. dr hab. Sęktas Marian, prof UG
 17. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 18. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 19. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 20. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 21. dr hab. Narajczyk Magdalena
 22. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 23. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika
 24. dr hab. Renke Joanna
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 12:53