Komisje Wydziałowe | Wydział Biologii

Komisje Wydziałowe

Konwent Godności Honorowych Wydziału Biologii

 
 • Dziekan – prof. dr hab. Włodzimierz Meissner– przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 

Wydziałowa Komisja do oceny merytorycznej rozliczania środków na działalność statutową (utrzymanie potencjału badawczego)

 

 • prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Katarzyna Potrykus
 

Wydziałowa Komisji ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców

 

 • prof. dr hab. Józef Szmeja - przewodniczący
 • prof. dr hab. Martin Kukwa
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 • dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka
 
 

Rada Programowa Kierunku Biologia

 

 • dr Elżbieta Kaczorowska - przewodnicząca
 • dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
 • dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
 • dr hab. Anna Aksmann
 • dr hab. Beata Furmanek-Blaszk
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr Krzysztof Banaś
 • dr Wojciech Glac
 • dr Marcin Górniak
 • dr Beata Guzow-Krzemińska
 • dr Joanna Rojek
 • dr Anna Wysocka 
 • Mateusz Kaszubski
 • Daria Lajn
 

Rada Programowa Kierunku Biologia medyczna

 

 • dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG – przewodnicząca 
 • dr hab. Andrzej Borman, prof. UG
 • dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
 • dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG
 • dr hab. Iwona Mruk
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • dr Ewa Piotrowska
 • dr n. med. Joanna Renke
 • mgr Kacper Ptaszek 
 • Łukasz Grabowski 
 • Magda Wielewska
 

Rada Programowa Kierunku Waloryzacja i Zarządzanie Zasobami Przyrody

 

 • dr Krzysztof Banaś - przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Remisiewicz
 • dr hab. Piotr Rutkowski 
 • dr Przemysław Baranow
 • dr Sławomira Fryderyk
 • dr Dorota Kidawa 
 • Karolina Borowska
 • Barbara Faltynowska
 • Paulina Kraszewska
 
 

Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Biologii

 

 • dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
 • dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 • dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr Iwona Majcher
 • dr Ryta Suska-Wróbel
 • dr Joanna Święta-Musznicka
 
 

Komisja ds. Promocji i Współpracy z Pracodawcami

 

 • dr Dorota Myślińska - przewodnicząca Komisji
 • dr Anna Kaczorowska
 • dr Agnieszka Kowalkowska
 • dr Elżbieta Sontag
 • dr Katarzyna Żółkoś
 • mgr Jakub Typiak
 • mgr Łukasz Labudda
 • mgr Mateusz Puchalski
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 • dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz
 • dr Rafał Chmara
 • dr Barbara Kędzierska
 
 

Wydziałowa Komisja ds. opracowania zasad przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów

 

 • dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
 • dr Sylwia Barańska
 • dr Wojciech Glac
 
 

Komisja ds. Wniosków o Nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich

 

 • prof. dr hab. Marek Ziętara
 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
 • dr hab. Magdalena Remisiewicz
 
 

Komisja ds. opracowania regulaminu konkursów o Nagrody Dziekana Wydziału Biologii za osiągnięcia naukowe

 

 • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG 
 • dr hab. Katarzyna Potrykus 
 • dr Adrian Zwolicki
 
 

Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału Biologii

 

 • Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący
 • dr hab. Monika Badura, prof. UG
 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 

 • Dziekan jako przewodniczący
 • prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
 • dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG 
 • dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 

 • mgr Łukasz Labudda
 • mgr Monika Rezulak
 • mgr Karolina Sawiuk
 • mgr Aneta Szczepańska.
 

Komisja ds. Reformy Studiów Doktoranckich

 

 • dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG – Przewodnicząca
 • dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG  
 • dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG   
 • dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik 
 • mgr Anna Krajewska
 • mgr Kacper Ptaszek
 
 

 

Wydziałowe komisje doktorskie (od 01.10.2017)

KB I Nauki biologiczne – biologia I

 1. prof. dr hab. Kukwa Martin – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 4. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 5. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 6. prof. dr hab. Szadziewski Ryszard
 7. prof. dr hab. Ziętara Marek
 8. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 9. dr hab. Borman Andrzej, prof UG
 10. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 11. dr hab. Izdebska Joanna, prof UG
 12. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof UG
 13. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof UG
 14. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 15. dr hab. Mytnik Joanna, prof UG
 16. dr hab. Sell Jerzy, prof UG
 17. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 18. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 19. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 20. dr hab. Aksmann Anna
 21. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 22. dr hab. Mruk Iwona
 23. dr hab. Potrykus Katarzyna
 24. dr hab. Remisiewicz Magdalena

 

KB II Nauki biologiczne – biologia II

 1. dr hab. Rolbiecki Leszek, prof. UG –Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz
 4. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 5. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 6. prof. dr hab. Szmeja Józef
 7. prof. dr hab. Świergiel Artur
 8. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 9. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 10. dr. hab. Herman-Antosiewicz Anna, prof. UG
 11. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 12. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 13. dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 14. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 15. dr hab. Łoś Marcin, prof. UG
 16. dr hab. Sęktas Marian, prof UG
 17. dr hab. Szwedo Jacek, prof. UG
 18. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 19. dr hab. Głażewska Iwona
 20. dr hab. Margońska Hanna
 21. dr hab. Narajczyk Magdalena
 22. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 23. dr hab. Rutkowski Piotr
 24. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika

 

KE Nauki biologiczne – ekologia

 1. prof. dr hab. Namiotko Tadeusz – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Bohdanowicz Jerzy
 3. prof. dr hab. Kukwa Martin
 4. prof. dr hab. Latałowa Małgorzata
 5. prof. dr hab. Meissner Włodzimierz
 6. prof. dr hab. Stempniewicz Lech
 7. prof. dr hab. Szadziewski Ryszard
 8. prof. dr hab. Szlachetko Dariusz
 9. prof. dr hab. Szmeja Józef
 10. prof. dr hab. Ziętara Marek
 11. dr hab. Badura Monika, prof. UG
 12. dr hab. Giłka Wojciech, prof. UG
 13. dr hab. Izdebska Joanna, prof. UG
 14. dr hab. Jakubas Dariusz, prof. UG
 15. dr hab. Mytnik Joanna, prof. UG
 16. dr hab. Rolbiecki Leszek, prof. UG
 17. dr hab. Sell Jerzy, prof UG
 18. dr hab. Szwedo Jacek, prof UG
 19. dr hab. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna, prof. UG
 20. dr hab. Aksmann Anna
 21. dr hab. Głażewska Iwona
 22. dr hab. Margońska Hanna
 23. dr hab. Remisiewicz Magdalena
 24. dr hab. Rutkowski Piotr

 

KM Nauki biologiczne – mikrobiologia

 1. dr hab. Mruk Iwona - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz
 3. prof. dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka
 4. prof. dr hab. Świergiel Artur
 5. prof. dr hab. Tukaj Zbigniew
 6. prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz
 7. dr hab. Borman Andrzej, prof. UG
 8. dr hab. Herman-Antosiewicz Anna, prof. UG
 9. dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, prof. UG
 10. dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta, prof. UG
 11.  dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina, prof. UG
 12. dr hab. Kozieradzka-Kiszkurno Małgorzata, prof. UG
 13. dr hab. Laskowska Ewa, prof. UG
 14. dr hab. Lewandowska Danuta, prof. UG
 15. dr hab. Łoś Marcin, prof. UG         
 16. dr hab. Sęktas Marian, prof UG
 17. dr hab. Skórko-Glonek Joanna, prof. UG
 18. dr hab. Tukaj Stefan, prof. UG
 19. dr hab. Furmanek-Blaszk Beata
 20. dr hab. Kuczyńska-Wiśnik Dorota
 21. dr hab. Narajczyk Magdalena
 22. dr hab. Orzeł-Gryglewska Jolanta
 23. dr hab. Potrykus Katarzyna
 24. dr hab. Słomińska-Wojewódzka Monika
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 października 2017 roku, 13:38