konferencja

15. Sejmik Zielarski "Zioła – tradycja i nowoczesność"

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zapraszają na 15. Sejmik Zielarski "Zioła – tradycja i nowoczesność"

Sejmik odbędzie się w dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie k/Jarocina.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 17 maja br., a streszczenia posterów do 05 maja br.

W załączeniu program, karta uczestnictwa oraz zgłoszenie posteru

Konferencja "Train professors to teach"

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Uniwersytet Gdański i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają na konferencję "Train professors to teach - wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej", która odbędzie się w dniu16 maja br. (piątek) na Wydziale Nauk Społecznych UG.

 

Konferencja jest adresowana do nauczycieli akademickich, a w szczególności do: 

·         członków uczelnianych zespołów ds. jakości kształcenia,

I Ogólnopolska Konferencja Biologii Kryminalistycznej

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Biologii Kryminalistycznej "Tajemnice przestępstw – ślady biologiczne we współczesnych badaniach kryminalistycznych", wyjątkowym wydarzeniu polskiej kryminalistyki. Konferencja odbędzie się w dniach 27-30 maja br.  

Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest głównie do osób związanych z biologią kryminalistyczną, w tym genetyką sądową, a także prawem i dziedzinami pokrewnymi.

II Konferencja Dydaktyczna "Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność" - podsumowanie

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Dnia 28 marca 2014 r. odbyła się II ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna "Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność" zorganizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W całodniowych obradach wzięło udział ponad 200 nauczycieli akademickich z 39 polskich uczelni. Uczestnicy wysłuchali 19 wystąpień (6 wykładów i 13 mikroprezentacji w ramach IDEATORIUM) oraz uczestniczyli w dwóch debatach eksperckich, które dotyczyły praw autorskich oraz sposobów egzaminowania.

III edycja Konferencji BioTech 2014 dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w Konferencji BioTech 2014, która odbędzie się w dniach 04-05 lipca 2014 roku na terenie Politechniki Gdańskiej. Obowiązującym językiem jest angielski. Głównym celem organizatorów konferencji jest stworzenie atmosfery sprzyjającej swobodnej wymianie doświadczeń na temat badań realizowanych przez młodych naukowców w obszarze inżynierii i nauk środowiskowych.

Sukces polskiej konferencji w RPA

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Właśnie powróciła z Republiki Południowej Afryki ekipa 6 pracowników, doktorantów i magistrantów ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG. W ciągu miesięcznej ekspedycji naukowej do rezerwatów Barberspan i Telperion zbierano materiały dotyczące ptaków wędrujących m.in. z rejonu Bałtyku na zimowiska w południowej Afryce. Zespół Stacji był głównym organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej "Ringing with Poles: Barberspan Bird Ringing Conference", która odbyła się w dniach 28.11-02.12.2013 w rezerwacie Barberspan.

Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

Dnia 10 maja 2013r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców, której głównymi organizatorami były dwa wydziałowe Studenckie Koła Naukowe: Biochemiczne i Genetyczne. W konferencji wzięły udział Studenckie Koła Naukowe Wydziału Biologii a także innych uczelni Trójmiasta, w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej. Uczestnikami byli również magistranci oraz doktoranci Wydziału Biologii.

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

W dniach 12-13 kwietnia br. odbyła się na naszym wydziale Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych, współorganizowana przez Wydział Biologii UG, Wydział Oceanografii i Geografii UG i Międzywydziałowy Wydział Biotechnologii UG i GUMed, poświęcona aktualnym problemom związanym z działalnością naukową i dydaktyczną. W trakcie dyskusji sesyjnych i w rozmowach kuluarowych poszukiwano sposobów rozwiązywania zdefiniowanych problemów, na bazie doświadczeń własnych i innych uczelni.

IV międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 2, 2014 - 09:13

W dniach 5-10 września odbyła się IV międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej zatytułowana Environmental Archaeology of Urban Sites, której organizatorem była Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin na Wydziale Biologii, a współorganizatorami Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Przedmiotem dyskusji były m.in.