fbpx konferencja | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Fundacja 3camp zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konferencji Venture Day, mającej na celu łączenie środowiska naukowego, wynalazców, przedsiębiorców i inwestorów. Motywem przewodnim konferencji będzie komercjalizacja projektów naukowych.

 

Konferencja odbędzie się 20 listopada 2014 rokuGdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Wektory i patogeny - w przeszłości i przyszłości"

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komitet Botaniki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Poznański serdecznie zapraszają do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Synantropizacja flory i roślinności", która odbędzie się w dniach 11-13 września 2014 r. w Poznaniu i Obrzycku koło Poznania.

 

Terminy:

·         Rejestracja i opłaty - do 30 czerwca 2014

 

 W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2014 roku na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Post-transcriptional Gene Expression Regulation in Plants".

Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zapraszają na 15. Sejmik Zielarski "Zioła – tradycja i nowoczesność"

Sejmik odbędzie się w dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie k/Jarocina.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 17 maja br., a streszczenia posterów do 05 maja br.

Uniwersytet Gdański i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają na konferencję "Train professors to teach - wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej", która odbędzie się w dniu16 maja br. (piątek) na Wydziale Nauk Społecznych UG.

 

Konferencja jest adresowana do nauczycieli akademickich, a w szczególności do: 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Biologii Kryminalistycznej "Tajemnice przestępstw – ślady biologiczne we współczesnych badaniach kryminalistycznych", wyjątkowym wydarzeniu polskiej kryminalistyki. Konferencja odbędzie się w dniach 27-30 maja br.  

Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest głównie do osób związanych z biologią kryminalistyczną, w tym genetyką sądową, a także prawem i dziedzinami pokrewnymi.

II Konferencja Dydaktyczna "Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność" - podsumowanie

Dnia 28 marca 2014 r. odbyła się II ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna "Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność" zorganizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W całodniowych obradach wzięło udział ponad 200 nauczycieli akademickich z 39 polskich uczelni. Uczestnicy wysłuchali 19 wystąpień (6 wykładów i 13 mikroprezentacji w ramach IDEATORIUM) oraz uczestniczyli w dwóch debatach eksperckich, które dotyczyły praw autorskich oraz sposobów egzaminowania.

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w Konferencji BioTech 2014, która odbędzie się w dniach 04-05 lipca 2014 roku na terenie Politechniki Gdańskiej. Obowiązującym językiem jest angielski. Głównym celem organizatorów konferencji jest stworzenie atmosfery sprzyjającej swobodnej wymianie doświadczeń na temat badań realizowanych przez młodych naukowców w obszarze inżynierii i nauk środowiskowych.

Konferencja doktorantów "Na pograniczu chemii i biologii"

  • środa, 21 maja 2014 roku, 9:00 do sobota, 24 maja 2014 roku, 20:00

W dniach 21-24 maja br. w Karpaczu odbędzie się XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów pt. "Na pograniczu chemii i biologii". Celem seminarium jest umożliwienie doktorantom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów naukowych i towarzyskich z doktorantami i pracownikami naukowymi z różnych ośrodków badawczych w Polsce. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia br.