fbpx konferencja | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Sukces polskiej konferencji w RPA

Właśnie powróciła z Republiki Południowej Afryki ekipa 6 pracowników, doktorantów i magistrantów ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG. W ciągu miesięcznej ekspedycji naukowej do rezerwatów Barberspan i Telperion zbierano materiały dotyczące ptaków wędrujących m.in. z rejonu Bałtyku na zimowiska w południowej Afryce.

Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców

Dnia 10 maja 2013r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców, której głównymi organizatorami były dwa wydziałowe Studenckie Koła Naukowe: Biochemiczne i Genetyczne. W konferencji wzięły udział Studenckie Koła Naukowe Wydziału Biologii a także innych uczelni Trójmiasta, w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej. Uczestnikami byli również magistranci oraz doktoranci Wydziału Biologii.

W dniach 12-13 kwietnia br. odbyła się na naszym wydziale Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych, współorganizowana przez Wydział Biologii UG, Wydział Oceanografii i Geografii UG i Międzywydziałowy Wydział Biotechnologii UG i GUMed, poświęcona aktualnym problemom związanym z działalnością naukową i dydaktyczną. W trakcie dyskusji sesyjnych i w rozmowach kuluarowych poszukiwano sposobów rozwiązywania zdefiniowanych problemów, na bazie doświadczeń własnych i innych uczelni.

W dniach 5-10 września odbyła się IV międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej zatytułowana Environmental Archaeology of Urban Sites, której organizatorem była Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin na Wydziale Biologii, a współorganizatorami Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Przedmiotem dyskusji były m.in.

W dniach 5 - 8 kwietnia 2011r grupa naszych doktorantów i studentów - przedstawicieli kół naukowych, brała udział w VII Międzynarodowej Konferencji we Lwowie "Youth and the Progress of Biology". Uczestnicy prezentowali postery i referaty dotyczące wykonywanych przez siebie prac badawczych.

18 marca br. odbyła się po raz pierwszy Konferencja dla Kół Naukowych i Magistrantów Wydziału Biologii UG. Wzięło w niej udział 6 kół naukowych: SKN Biochemiczne, SKN BOtaniczne, SKN Chiropterologiczne, SKN Genetyczne, SKN Ekologów Roślin "Litorella" i SKN Fizjologów "Homunculus". Konferencja rozpoczęła się od gościnnego wykładu Prof. dr hab. Jana M. Węsławskiego zatytułowanego "Konsyliencja - jedność nauki". Po krótkiej przerwie odbyły się prezentacje kół naukowych.

Sekcja Paleoentomologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Katedra Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników zorganizowały konferencję naukową

pt.
Ewolucja owadów

która odbyła się 6 i 7 listopada 2009 r. (piątek, sobota) w Gdyni.

 

Więcej informacji w pliku PDF

Naukowe Studenckie Koło Botaniczne oraz Stowarzyszenie Pro Societas było organizatorem debaty publicznej "Co z tym Gdańskiem?", która odbyła się w środę 29 kwietnia w godzinach 15.30-17.30 w auli Wydziału Biologii przy ul. Kładki 24. Do tematów spotkania należały m.in. stan prawodawstwa polskiego w zakresie ochrony środowiska oraz stan zachowania i problemy ochrony środowiska na terenie Gdańska. Patronat honorowy nad debatą objęli m.in. Prezydent Miasta Gdańska p. Paweł Adamowicz, Marszałek Województwa Pomorskiego p.

Ponad 120 osób wzięło udział w obchodach urodzin Karola Darwina, zorganizowanych przez Sopockie Towarzystwo Naukowe i oddział gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego przy współudziale Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG.

więcej na stronie: http://stn.edu.pl/urodziny-darwina-2009-relacja

W dniach 5-6 grudnia 2008 roku odbyła się w Uniwersytecie Gdańskim konferencja: "Rola Gdańska w badaniach inkluzji bursztynowych". Zorganizowana została przez Katedrę Zoologii Bezkręgowców z okazji 10 lecia działalności pracowni - Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Współorganizatorami konferencji byli: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Sekcja Paleoentomologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników oraz Muzeum Bursztynu w Gdańsku.