Bioinformatyka

Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim 

Bioinformatyka zajmuje się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanej w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych.

 

Kierunek prowadzony jest przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG we współudziale z innymi wydziałami:
• Wydziałem Biologii UG
• Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed
• Wydziałem Chemii UG

 

Bioinformatyka to kierunek oferujący kształcenie w zakresie stosowania technik informatycznych i matematycznych w badaniach biologicznych i medycznych:
• katalogowanie informacji biologicznych (tworzenie baz danych) oraz funkcji genów/białek
• analiza sekwencji DNA, genomów i białek
• analiza ekspresji genów
• konstruowanie drzewa filogenetycznego
• modelowanie układów biologicznych
• ustalanie genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne
• ustalanie ojcostwa
• analiza szlaków metabolicznych oraz dróg sygnałowych

 

Studenci kierunku Bioinformatyka podczas zajęć Podstawy biologii.
(fot. Piotr Rutkowski)

 

Program studiów

I Stopień (studia licencjackie)
• 3 lata - 6 semestrów
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia

 

Studenci kierunku Bioinformatyka podczas zajęć z taksonomii molekularnej i filogenetyki.
(fot. Piotr Rutkowski)

 

Rekrutacja

Rekrutacja na kierunek Bioinformatyka odbywa się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Więcej informacji o rekrutacji na kierunek Bioinformatyka tutaj.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 13:26; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Maj 2017 - 07:41; osoba wprowadzająca: Anna Kot