Ochrona środowiska

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim

Studia na kierunku Ochrona środowiska charakteryzują się unikatowym, jedynym w kraju programem nauczania, łączącym elementy nauk podstawowych chemicznych, biologicznych i matematyczno-fizycznych z badaniami regionu morskiego, nawiązując do dewizy uczelni in mari via tua. Celem kształcenia jest wypromowanie nowocześnie wykształconych specjalistów z dziedziny Ochrony środowiska przygotowanych do prowadzenia prac naukowych związanych z oceną biologicznych, chemicznych i fizycznych zagrożeń środowiska w obszarze lądu i morza, jak też do pracy w wielu gałęziach przemysłu i administracji o zasięgu krajowym, europejskim i światowym.

 

Kierunek prowadzony jest przez Wydział Chemii UG we współudziale z innymi wydziałami UG:
• Wydziałem Biologii
• Wydziałem Oceanografii i Geografii 

 

Studenci kierunku Ochrona środowiska podczas zajęć terenowych Struktura i funkcjonowanie ekosystemów.
(fot. Krzysztof Banaś)

 

Program studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem kształcenia, opracowanym przez Radę Programową kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA i  zatwierdzonym przez Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne).

I Stopień (studia licencjackie)
• 3 lata - 6 semestrów
• od 4 semestru studia prowadzone są w ramach trzech specjalności:
- biologiczno-ekologicznej - prowadzona przez Wydział Biologii, w zakresie następujących zagadnień: 1. Oddziaływanie czynników środowiskowych na funkcjonowanie organizmów żywych i układów ekologicznych, 2. Zasady, aspekty i metody ochrony przyrody, 3. Prognozowanie przemian, kontrola i kształtowanie środowiska przyrodniczego.
- chemiczno-analitycznej
- morskiej 
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

II Stopień (studia magisterskie)
• 2 lata - 4 semestry
• studia prowadzone są w ramach trzech specjalności: biologiczno-ekologicznej, chemiczno-analitycznej, morskiej 
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł magistra

Studenci kierunku Ochrona środowiska podczas ćwiczeń z Mikrobiologii.
(fot. Piotr Rutkowski)

 

Rekrutacja

Rekrutacja na kierunek Ochrona środowiska odbywa się na Wydziale Chemii. Więcej informacji o rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska:  I stopień, II stopień.

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 13:40; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Maj 2017 - 07:38; osoba wprowadzająca: Anna Kot