Kierunki prowadzone wspólnie z innymi Wydziałami UG

We współpracy z innymi wydziałami UG oraz z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed, kształcimy studentów na dwóch kierunkach interdyscyplinarnych:

1. Ochrona środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia
    specjalności:

 

  • biologiczno-ekologiczna
  • chemiczno-analityczna
  • morska
 

2. Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 13:53; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: środa, 5. Marzec 2014 - 09:29; osoba wprowadzająca: Anna Kot