Dobry start na rynku pracy

W trakcie studiów istnieje możliwość poznania specyfiki rynku pracy. Oferujemy wsparcie ze strony: 

1. Biura Karier UG, za pośrednictwem którego możesz skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego i wziąć udział w: 
• warsztatach "Pierwsze kroki na rynku pracy", 
• targach/giełdach pracy, 
• Dniach Promocji Zawodowej Studenta.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące ofert pracy, szkoleń, praktyk i staży dostępne są na portalu Biura Karier UG.

2. Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych - (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales AIESEC) działającego przy Uniwersytecie Gdańskim. 
To założone w 1948 r. przez dziewięciu studentów stowarzyszenie, jest dziś jedną z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych na świecie. Liczy obecnie ponad 50000 członków działających w ponad 100 krajach. Umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia

Absolwenci Wydziału Biologii podejmują pracę:
    1. w Polsce: 

     • specjalistyczne laboratoria biologiczne i medyczne:

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

• służba zdrowia:

- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
- Szpital Morski im. PCK w Gdyni
- Szpital Wojewódzki w Olsztynie

terenowe stacje badawcze:
- Instytut Badawczy Leśnictwa - Zakład Badania Ssaków oraz Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa)
- Muzeum i Instytut Zoologii PAN - Stacja Ornitologiczna w Górkach Wschodnich

• firmy biotechnologiczne:
- Graso Biotech
- A&A Biotechnology
- BioVentures Institute Sp. z o.o.

• firmy farmaceutyczne:
-  EGIS Pharmaceuticals PLC

• instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
- Nadleśnictwo Gdańsk
- Nadleśnictwo Olsztynek
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Słowiński Park Narodowy
- Zarząd Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
- Trójmiejski Park Krajobrazowy
- Nadmorski Park Krajobrazowy
- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

• placówki naukowe:
- Uniwersytet Gdański
- Uniwersytet Jagielloński
- Uniwersytet w Białymstoku
- Gdański Uniwersytet Medyczny
- Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
- Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

• placówki edukacyjne:
- Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku
- Akwarium Gdyńskie

• centra edukacji środowiskowej i ekologicznej:
- Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

• ekspertyzy środowiskowe, waloryzacja, edukacja:
- Pracownia Przyrodnicza "Pro Natura Pro Homini"
- alterEco
- Ekspertyzy środowiskowe "Ekoaviation"

• szkolnictwo:
- Kuratorium Oświaty w Gdańsku
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

• wydawnictwa:
- Nowa Era, Warszawa

• przemysł:
Spółka Wodno-Ściekowa SWARZEWO

• administracja:
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2. za granicą
• Szwecja:
- Department of Natural Sciences, Södertörn University, Flemingsberg,

• Wielka Brytania:
- Hampton Nature Reserve, Peterborough
- Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool
- The University of Manchester, Faculty of Life Sciences, Manchester
- The University of Edinburgh, Edinburgh
- The Pirbright Institute, Pirbright

• Niemcy:
- Nature And Biodiversity Conservation Union, Hamburg

• Szwajcaria:
- The University Hospital Basel; Department of Biomedicine; Experimental
   Hematology; Basel

• Hiszpania:
- ADItech Technology Corporation, Pamplona (Navarra)

• Kanada:
- The University of Alberta, Edmonton
- The University of Lethbridge, Canadian Centre for Behavioural Neuroscience, Lethbridge

• Stany Zjednoczone:
- Roche Diagnostics Corporation, Indianapolis, Indiana
- Washington University in St. Louis, St. Louis, Missouri
- The University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin
- Mendez National Institute of Transplantation, Los Angeles, California
- The University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama
- Shore Institute for Reproductive Medicine, Lakewood, New Jersey
- The University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Arkansas
- The University of Chicago, Chicago, Illinois
- Wright State University, Dayton, Ohio

• Izrael:
- Department of Medicine, Israel Institute of Technology, Haifa

• Singapur:
- Genome Institute of Singapore, ASTAR, Singapur

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2014 - 14:41; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: wtorek, 3. Styczeń 2017 - 11:28; osoba wprowadzająca: Anna Kot