Informacje dla kandydatów

Dołącz do nas i studiuj na Wydziale Biologii UG

Ciekawy życia?

 

                      Studiuj na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego!

 

                                                                                              Mamy Ci wiele do zaoferowania!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 18:07; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: wtorek, 25. luty 2014 - 18:18; osoba wprowadzająca: Anna Kot

Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna i wieloletnie doświadczenie

Tradycje Wydziału Biologii sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to założona w 1946 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna dała początek trzem wydziałom powstającego Uniwersytetu Gdańskiego. Utworzony został wówczas m.in. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (BiNoZ). W 1985 roku został on przekształcony w Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii (BGiO). 
Dynamiczny rozwój naukowy oraz coraz szersza oferta dydaktyczna kierunku Biologia spowodowały, że w dniu 1 maja 2008 roku został powołany samodzielny Wydział Biologii, który rozpoczął swoją działalność 1 września 2008 roku. (Bliżej z historią Wydziału można zapoznać się tutaj).

Blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne oraz profesjonalna kadra naukowa, złożona ze 115 nauczycieli akademickich, wśród których 38 posiada tytuł profesora to gwarancja wysokiej jakości kształcenia!

 

Władze Wydziału

 

Dziekan

prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

D. Szlachetko

 

 

 

Prodziekan ds. Nauki

 dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

J.N. Izdebska

 

 

 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG

K. Banaś

 

 

 

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

dr Dorota Myślińska

D. Myślińska

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 17:51; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Marzec 2021 - 14:25; osoba wprowadzająca: Anna Kot

Komfortowe warunki studiowania

Przez ponad 40 lat Wydział Biologii można było śmiało określić mianem najdłuższego wydziału biologii w Europie. Jednostki naukowe miały bowiem swoje siedziby od Gdyni po Górki Wschodnie w Gdańsku (odległość około 35 km).
Dzień 19 maja 2008 roku to znacząca data dla każdego biologa Uniwersytetu Gdańskiego. W tym dniu nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach, którego budowa rozpoczęła się w grudniu 2009, a zakończyła w czerwcu 2011 roku.

 

Aktualnie nasi studenci i pracownicy mają do dyspozycji nowoczesny, przestronny i doskonale wyposażony budynek, mieszczący się w zespole zabudowań Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego (w bliskiej lokalizacji przystanku SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, Rektoratu, Biblioteki Głównej UG, akademików oraz pozostałych wydziałów).

 

 tekst alternatywny

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Biologii 

Zachęcamy do obejrzenia filmu o Katedrze Biologii Molekularnej 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 16:47; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: środa, 10. Maj 2017 - 10:03; osoba wprowadzająca: Anna Kot

Wymiana studencka

Nasi studenci korzystają z programów wymiany:
1. Ogólnopolskiej - Program Mobilności Studentów (MOST) w ramach, którego realizacja części studiów odbywa się w jednym z 17 polskich uniwersytetów. 
2. Międzynarodowej -  Program Erasmus umożliwiający:
• realizację części studiów w jednym z europejskich uniwersytetów (m.in. Czechy, Dania, Francja, Norwegia, Portugalia, Węgry, Wielka Brytania,Włochy)
• obycie praktyki wakacyjnej w  europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmy, placówki, naukowo-badawcze, muzea.

 

Studenci naszego Wydziału:
studiowali:
1. w Wielkiej Brytanii na University of the West of Scotland w Paisley - przeczytaj relację Magdaleny Hadwiczak i  Anny Szczepanek
2. w Czechach

a. na Uniwersytecie Weterynarii i Nauk Farmaceutycznych w Brnie - przeczytaj relację Joanny Drozdowskiej
b. na Uniwersytecie Karola w Pradze - przeczytaj relację Aleksandry Chomik i Natalii Ziółkowskiej  
3. w Portugalii na Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro w  Vila Real - przeczytaj relację Pauliny Pudyszak, Iwony Skorowskiej i Natalii Sowy; Dawida Kościelniaka; Pauliny Krzystyniak; Doroty Czachor
4. we Włoszech na Università Politecnica delle Marche w Ankonie - przeczytaj relację Olimpii Goździewicz i Małgorzaty Sikory
5. we Francji na Paris Diderot University w Paryżu - przeczytaj relację Krzysztofa Kubiaka
6. w Norwegii na Norwegian University of Science and Technology w  Trondheim - przeczytaj relację Anny Jakubczyk

 

odbywali praktyki:
1. w Wielkiej Brytanii
a. w motylarni w Stratford - przeczytaj relację Marty Skowron
b. w Królewskim Ogrodzie Botanicznym w Edynburgu - przeczytaj relację Joanny Drozdowskiej 
c. w Monkey Sanctuary w Looe Hill - przeczytaj relację Małgorzaty Chrostek
2. we Francji w Institut de Physique et Chime des Materiaux w Strasburgu - przeczytaj relację Sebastiana Chamery

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 15:34; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: środa, 28. Czerwiec 2017 - 10:30; osoba wprowadzająca: Anna Kot

Rozwój pasji w studenckich kołach naukowych

Nasi studenci aktywnie działają w naukowym ruchu studenckim. Aktualnie na Wydziale funkcjonuje siedem kół naukowych, których działalność skupia się wokół różnorodnych dziedzin biologii. Tutaj każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie! 

Studenckie koła naukowe:

  • Biochemiczne,
  • Botaniczne "Zioło",
  • Chiropterologiczne,
  • "Edukacja de novo" ("EDEN"),
  • Ekologów Roślin "Littorella",
  • Embiologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS",
  • Fizjologów "Homunculus",
  • Genetyki,
  • Ornitologiczne "Kos",

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 15:04; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: piątek, 15. Maj 2015 - 10:12; osoba wprowadzająca: Anna Kot

Dobry start na rynku pracy

W trakcie studiów istnieje możliwość poznania specyfiki rynku pracy. Oferujemy wsparcie ze strony: 

1. Biura Karier UG, za pośrednictwem którego możesz skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego i wziąć udział w: 
• warsztatach "Pierwsze kroki na rynku pracy", 
• targach/giełdach pracy, 
• Dniach Promocji Zawodowej Studenta.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące ofert pracy, szkoleń, praktyk i staży dostępne są na portalu Biura Karier UG.

2. Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych - (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales AIESEC) działającego przy Uniwersytecie Gdańskim. 
To założone w 1948 r. przez dziewięciu studentów stowarzyszenie, jest dziś jedną z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych na świecie. Liczy obecnie ponad 50000 członków działających w ponad 100 krajach. Umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia

Absolwenci Wydziału Biologii podejmują pracę:
    1. w Polsce: 

     • specjalistyczne laboratoria biologiczne i medyczne:

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

• służba zdrowia:

- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
- Szpital Morski im. PCK w Gdyni
- Szpital Wojewódzki w Olsztynie

terenowe stacje badawcze:
- Instytut Badawczy Leśnictwa - Zakład Badania Ssaków oraz Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa)
- Muzeum i Instytut Zoologii PAN - Stacja Ornitologiczna w Górkach Wschodnich

• firmy biotechnologiczne:
- Graso Biotech
- A&A Biotechnology
- BioVentures Institute Sp. z o.o.

• firmy farmaceutyczne:
-  EGIS Pharmaceuticals PLC

• instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
- Nadleśnictwo Gdańsk
- Nadleśnictwo Olsztynek
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Słowiński Park Narodowy
- Zarząd Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
- Trójmiejski Park Krajobrazowy
- Nadmorski Park Krajobrazowy
- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

• placówki naukowe:
- Uniwersytet Gdański
- Uniwersytet Jagielloński
- Uniwersytet w Białymstoku
- Gdański Uniwersytet Medyczny
- Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
- Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

• placówki edukacyjne:
- Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku
- Akwarium Gdyńskie

• centra edukacji środowiskowej i ekologicznej:
- Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

• ekspertyzy środowiskowe, waloryzacja, edukacja:
- Pracownia Przyrodnicza "Pro Natura Pro Homini"
- alterEco
- Ekspertyzy środowiskowe "Ekoaviation"

• szkolnictwo:
- Kuratorium Oświaty w Gdańsku
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

• wydawnictwa:
- Nowa Era, Warszawa

• przemysł:
Spółka Wodno-Ściekowa SWARZEWO

• administracja:
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2. za granicą
• Szwecja:
- Department of Natural Sciences, Södertörn University, Flemingsberg,

• Wielka Brytania:
- Hampton Nature Reserve, Peterborough
- Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool
- The University of Manchester, Faculty of Life Sciences, Manchester
- The University of Edinburgh, Edinburgh
- The Pirbright Institute, Pirbright

• Niemcy:
- Nature And Biodiversity Conservation Union, Hamburg

• Szwajcaria:
- The University Hospital Basel; Department of Biomedicine; Experimental
   Hematology; Basel

• Hiszpania:
- ADItech Technology Corporation, Pamplona (Navarra)

• Kanada:
- The University of Alberta, Edmonton
- The University of Lethbridge, Canadian Centre for Behavioural Neuroscience, Lethbridge

• Stany Zjednoczone:
- Roche Diagnostics Corporation, Indianapolis, Indiana
- Washington University in St. Louis, St. Louis, Missouri
- The University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin
- Mendez National Institute of Transplantation, Los Angeles, California
- The University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama
- Shore Institute for Reproductive Medicine, Lakewood, New Jersey
- The University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Arkansas
- The University of Chicago, Chicago, Illinois
- Wright State University, Dayton, Ohio

• Izrael:
- Department of Medicine, Israel Institute of Technology, Haifa

• Singapur:
- Genome Institute of Singapore, ASTAR, Singapur

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2014 - 14:41; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: wtorek, 3. Styczeń 2017 - 11:28; osoba wprowadzająca: Anna Kot