Kierunki na Wydziale

Na naszym Wydziale oferujemy następujące kierunki i specjalności studiów:

1.    Biologia, studia stacjonarne I i II stopnia 

 

specjalności*:

 • biologia medyczna
 • biologia molekularna
 • biotechnologia roślin, grzybów i porostów
 • ekologia roślin i ochrona przyrody
 • ekologia zwierząt
 • embriologia i cytologia roślin
 • genetyka ewolucyjna
 • hydrobiologia
 • mikrobiologia
 • neurofizjologia
 • paleoekologia i archeobotanika
 • parazytologia
 • taksonomia i filogeografia
 • toksykologia środowiska wodnego

      * specjalności są uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów

2.    Biologia Medyczna, studia stacjonarne I i II stopnia
 

specjalności:

 • diagnostyka molekularno-biochemiczna,
 • neurobiologia

3.    Genetyka i Biologia Eksperymentalna, studia stacjonarne I stopnia – nowy kierunek studiów od 2018/2019 roku
 

specjalności:

 • genetyczne i molekularne podłoże chorób człowieka
 • mikrobiologia molekularna
 • biotechnologia roślin

4.    Ochrona Zasobów Przyrodniczych, studia stacjonarne I stopnia - nowy kierunek studiów od 2018/2019 roku
 

specjalności:

 • ochrona przyrody
 • ekologia obszarów zurbanizowanych
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. luty 2014 - 11:48; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Maj 2018 - 07:37; osoba wprowadzająca: Anna Kot