Plany zajęć i podział na grupy

Podział na grupy, plany zajęć i harmonogramy

 

Podział na grupy - studia stacjonarne I i II stopnia

BIOLOGIA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik PDF 29.09.2022
II plik PDF 26.09.2022
III plik PDF  
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik PDF 26.09.2022
II plik PDF 26.09.2022
III plik PDF 26.09.2022
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia

I

plik PDF 26.09.2022

I

(Wprowadzenie do tłumaczeń biomedycznych)

plik PDF 27.09.2022

II

plik PDF 21.09.2022

III

plik PDF 30.09.2022
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 22.09.2022
II plik PDF 26.09.2022
III plik PDF 26.09.2022 v2
BIOLOGIA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia

I

plik PDF 21.09.2022
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik PDF 26.09.2022
II    zajęcia bez podziału na grupy

 

Plan zajęć - studia stacjonarne

 

Uwaga!
Pierwsza połowa semestru zimowego trwa od 03-X-2022 do 27-XI-2022
Druga połowa semestru zimowego trwa od 28-XI-2022 do 27-I-2023 
W semestrze zimowym wszystkie wykłady z drobnymi wyjątkami będą prowadzone w systemie stacjonarnym.

 

 

 

Studia I stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

18/XI/2022

Grupa 2 korekta terminu zajęć z Technologii informacyjnych w II części semestru (14:15-15:45)

Grupa 3 zajęcia z Technologii informacyjnych przeniesione z piątku na wtorki 14:00-16:00

Uwaga na zmiany w planie! 

 

 II plik EXCEL

17/X/2022

Fizjologia zwierząt lab. gr 2.2 SN -zmiana godziny rozpoczęcia zajęć 10:00-12:00

Uwaga na zmiany w planie! 

III plik EXCEL

24/XI/2022

Zmiana terminu ćwiczeń z Biochemicznych podstaw ekspresji genów gr 2 (zmiana od 5 grudnia, poniedziałki 8:45-9:30, C110)

Emisja głosu - korekta sali (Instytut Logopedii s. 105)

Uwaga na zmiany w planie!

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

25/IX/2022

Uwaga na zmiany w planie! 

 

II plik EXCEL

02/XI/2022

 

Uwaga na zmiany w planie! 

III plik EXCEL

16/XI/2022

Zmiana terminu wykładu Genetyka behawioralna w II części semestru (piątek 14:30-16:00 w sali C305)

Pracownia specjalnościowa KBiGM w II połowie sem.

Uwaga na zmiany w planie! 

 

kierunek: Genetyka i biologia eksperymentalna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

15/XI/2022

Korekta planu dla gr 5 w drugiej części semestru (Cytologia ćw. lab.)

Uwaga na zmiany w planie! 

 

II plik EXCEL

07/X/2022

Gr 4 - zmiana godziny rozpoczęcia ćwiczeń z Fizjologii molekularnej (14:00)

Uwaga na zmiany w planie! 

 

III plik EXCEL

18/X/2022

Pracownia specjalnościowa KBiGM w II połowie sem. gr 1 lab.

Uwaga na zmiany w planie! 

kierunek: Ochrona zasobów przyrody
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

27/X/2022

Korekta sali na ćw. z Genetyki ogólnej z elementami genetyki konserwatorskiej gr L1.4 w piątki 15:15-17:30, sala A203

Identyfikacja zwierząt bezkręgowych gr 5 - zajęcia przesunięte na wtorek 8:00-10:00

Uwaga na zmiany w planie! 

II plik EXCEL

24/X/2022

Zmiana terminu wykładu z Ekologii molekularnej w II części semestru (piątek 10-12, sala C110)

Antropogeniczne przekształcenia ekosystemów [w] rozpoczęcie zajęć 17:45

Uwaga na zmiany w planie! 

III plik EXCEL

3/XI/2022

Zmiana terminu ćwiczeń z Ekofizjologii roślin w II części semestru dla gr 2 (poniedziałki 8:00-12:00, B226)

Antropogeniczne przekształcenia ekosystemów [w] rozpoczęcie zajęć 17:45

Uwaga na zmiany w planie! 

 

Studia II stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

19/IX/2022

Uwaga: uaktualnienie sal, w których odbywają się zajęcia kursu dydaktycznego prowadzonego w nowym trybie (załącznik poniżej planów zajęć).

Uwaga na zmiany w planie! 

 

II plik EXCEL

12/X/2022

Emisja głosu - korekta sali (Instytut Logopedii s. 105)

Ochrona różnorodności biologicznej - zmiana godziny rozpoczęcia wykładu (14:00-15:30, B200)

Uwaga na zmiany w planie! 

 

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

20/IX/2022

Uwaga: uaktualnienie sal, w których odbywają się zajęcia kursu dydaktycznego prowadzonego w nowym trybie (załącznik poniżej planów zajęć).

Uwaga na zmiany w planie! 

II plik EXCEL

12/X/2022

Biologia systemów [w] - zmiana godziny wykładu 10:00-12:00

Zmiana terminu wykładu z Astrobiology for life scientists, II połowa sem. poniedziałki 9:30-11:00, C107 (28/XI)

Uwaga na zmiany w planie! 

 

Harmonogramy

 

Harmonogram seminariów magisterskich i licencjackich dla kierunków Biologia, Biologia Medyczna, GiBE i OZP łącznie w jednym pliku plik PDF

Szczegółowy harmonogram zajęć bloku nauczycielskiego - realizującego zajęcia w nowym trybie na II stopniu 1 roku Biologia i Biologia Medyczna https://biology.ug.edu.pl/sites/biology.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/9982/files/21-11-2022-plan-sale-historiabilogiabilogia-medgeografia-ii-st.pdf

Harmonogram laboratoriów Biotechnologia roślin dla Biol. L 3 rok 2021-2022 plik PDF

Harmonogram Kultury in vitro plik PDF

Harmonogram Biotechnologia roślin i śinic 

Harmonogram ćwiczeń terenowych dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych plik PDF

Harmonogram - Praktyczne zajęcia terenowe II dla II roku Biologii plik PDF

Harmonogram - ćwiczenia terenowe I rok Biologia plik PDF

Harmonogram - Pracownia makro- i mikrofotografii cyfrowej JPG

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 11:36; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Listopad 2022 - 13:06; osoba wprowadzająca: Anna Kloska