Plany zajęć i podział na grupy

Podział na grupy, plany zajęć i harmonogramy

 

Podział na grupy - studia stacjonarne I i II stopnia

BIOLOGIA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik PDF 11.02.2022
II plik PDF 02.02.2022
III plik PDF  
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik PDF 31.01.2022
II plik PDF 31.01.2022
III plik PDF 31.01.2022
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia

I

plik PDF 02.02.2022

II

plik PDF 02.02.2022

III

plik PDF 10.02.2022
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 11.02.2022
II plik PDF 02.02.2022
III plik PDF  
BIOLOGIA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia

I

plik PDF  
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I   zajęcia bez podziału na grupy
II    zajęcia bez podziału na grupy

 

Plan zajęć - studia stacjonarne

 

Uwaga!
Pierwsza połowa semestru letniego trwa od 21-II-2022 do 22-IV-2022
Druga połowa semestru letniego trwa od 25-IV-2022 do 17-VI-2022 
W semestrze zimowym wszystkie wykłady będą prowadzone w systemie zdalnego nauczania.

 

 

 

Studia I stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

25/IV/2022

Uwaga: korekta do planu zajęć na piątek (obowiązuje od 29/04)

Uwaga grupa 1.2 zajęć z Anatomii Roślin (czwartki 15:15-16:45) przeniesione na wtorki 10:00-12:00, zmiana obowiązuje od 03/03; Mykologia- czwartek, rozpoczęcie zajęć o 16:00

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

 II plik EXCEL

22/II/2022

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

III plik EXCEL

24/II/2022

Metody obrazowania struktury i funkcji mózgu - czwartek 17:30-19:00, B301

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

18/II/2022

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

II plik EXCEL

29/IV/2022

Korekty do planu w środy dla grupy neurobiologicznej.

Zarys neurologii - wykład od 24/03 do 21/04 on-line

Neurobiologia rozwoju i starzenia - wykład od 28/04

Biologia molekularna Eukaryota - zmiana terminu wykładu z czwartku na wtorek w II połowie semestru

J. angielski gr. 2 - zmiana sali (B200)

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

III plik EXCEL

09/V/2022

Zmiana godziny rozpoczęcia zajęć z Podstaw higieny w jednostkach opieki zdrowotnej.  

Wybrane aspekty biologii stresu - zmiana godziny zajęć (14:00-16:00)

Metody obrazowania struktury i funkcji mózgu - czwartek 17:30-19:00, B301

Podstawy neurorehabilitacji - zmiana godziny rozpoczęcia zajęć (poniedziałek 10:00-11:30; I połowa sem.); wtorek 10:00-12:00 (II połowa sem.)

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

kierunek: Genetyka i biologia eksperymentalna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

03/III/2022

Kultury in vitro roślin - zajęcia przeniesione na 13:30-15:00 do C109

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

II plik EXCEL

04/III/2022

Podstawy epidemiologii - wykład prowadzony on-line, sala C108 dostępna dla studentów gr 3 i 4 na czas wykładu.

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

III plik EXCEL

22/IV/2022

Wprowadzenie do biologii systemowej ćw. gr 2 zajęcia przeniesione na godz. 10:45-12:15 do B202, zmiana obowiązuje od 04/05/2022

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

kierunek: Ochrona zasobów przyrody
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

28/II/2022

Prezentacja wyników badań przyrodniczych: gr 3- zmiana godziny zajęć 10:15-12:30 (C111); gr 2 12:45-15:00.

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

II plik EXCEL

24/II/2022

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

III plik EXCEL

07/IV/2022

Konfliktowa gatunki kręgowców - przesunięta godzina zajęć: 9:00-11:30 w terminie:14, 28/03 i 04/04, C108

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

Studia II stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

22/II/2022

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

II plik EXCEL

22/II/2022

Globalne zmiany w ekosystemach morskich, zajęcia w poniedziałki (12:20-14:35) i czwartki (16:00-18:15) A0 Instytut Oceanografii w Gdyni

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I plik EXCEL

07/IV/2022

Genetyka człowieka - zmiana godziny zajęć 10:00-12:00, C107

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne    

II plik EXCEL

18/II/2022

Uwaga na zmiany w planie! Sale na wykłady stacjonarne

 

Harmonogramy

 

Harmonogram seminariów magisterskich i licencjackich dla kierunków Biologia, Biologia Medyczna, GiBE i OZP łącznie w jednym pliku plik PDF

Harmonogram laboratoriów Biotechnologia roślin dla Biol. L 3 rok 2021-2022 plik PDF

Harmonogram Kultury in vitro plik PDF

Harmonogram Biotechnologia roślin i śinic 

Harmonogram ćwiczeń terenowych dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych plik PDF

Harmonogram - Praktyczne zajęcia terenowe II dla II roku Biologii plik PDF

Harmonogram - ćwiczenia terenowe I rok Biologia plik PDF

Harmonogram - Pracownia makro- i mikrofotografii cyfrowej JPG

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Styczeń 14, 2014 - 11:36 by Tomasz Kretowicz Changed on poniedziałek, Maj 9, 2022 - 12:22 by Anna Kloska