Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Biologii

Podział na grupy, plany zajęć i harmonogramy

Autor: 
planista.biologia@biol.ug.edu.pl
Podział na grupy - studia stacjonarne I i II stopnia
 
BIOLOGIA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 27.09.2019 v2
II 01.10.2019
III 15.02.2019
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 1.10.2019
II 21.08.2019
III 23.09.2019
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 27.09.2019
II 20.09.2019
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
Studia I stopnia
I 27.09.2019
II 20.09.2019
BIOLOGIA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia

I

 27.09.2019

I

(specjalizacja nauczycielska)

 30.09.2019
II  
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 30.09.2019
II    zajęcia bez podziału na grupy


Plan zajęć - studia stacjonarne

Uwaga!

Pierwsza połowa semestru zimowego trwa od 02-X-2019 do 25.XI-2019
Druga połowa semestru zimowego trwa od 26.XI-2019 do 27-I-2020 

 
Studia I stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I excel

09/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

 II Exel

30/09/2019

Uwaga na zmiany w planie!

III Exel

10/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I Exel

08/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

II Exel

14/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

III Exel

10/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

kierunek: Genetyka i biologia eksperymentalna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I ecel

08/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

II XLS

10/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

kierunek: Ochrona zasobów przyrody
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I excel

01/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

II xls

09/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

Studia II stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I Exel

30/09/2019

Uwaga na zmiany w planie!

II Exel

09/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I Exel

14/10/2019

Uwaga na zmiany w planie!

II plik exel

30/09/2019

Uwaga na zmiany w planie!


Harmonogramy

 

Harmonogram seminariów dla 3 roku na kierunkach Biologia i Biologia Medyczna (I stopień) 

Harmonogram seminariów magisterskich dla kierunków Biologia oraz Biologia Medyczna MSU dla I i II roku łącznie w jednym pliku 

Harmonogram Pracowni makro- i mikrofotografii 

Harmonogram Badania naukowe na Wydziale 

Harmonogram ćwiczeń terenowych dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych 

Harmonogram - Praktyczne zajęcia terenowe II dla II roku Biologii 

Harmonogram - ćwiczenia terenowe I rok Biologia 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marek Merdalski
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 października 2019 roku, 13:48