Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Biologii

Podział na grupy, plany zajęć i harmonogramy

Autor: 
planista.biologia@biol.ug.edu.pl
Podział na grupy - studia stacjonarne I i II stopnia
 
BIOLOGIA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 15.02.2019 v2
II 27.02.2019
III 15.02.2019
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I  
II 21.08.2019
III 25.07.2019
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
Studia I stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I 15.02.2019
I (Chemia organiczna - ćw. lab.) 27.02.2019
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
Studia I stopnia
I 19.02.2019
BIOLOGIA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I (specjalnościowe) XLS  
I (kierunkowe) XLS

 

I (spec. nauczycielska)

  

II (wykład na innym kierunku)

 
II (ewaluacja w kształceniu)  
BIOLOGIA MEDYCZNA
Studia II stopnia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I  
II    zajęcia bez podziału na grupy


Plan zajęć - studia stacjonarne

Uwaga!

Pierwsza połowa semestru letniego trwa od 18.02.2019 do 12.04.2019
Druga połowa semestru letniego trwa od 15.04.2019 do 07.06.2019 plus dodatkowy wtorek 11.06 i piatek 10.06


 
Studia I stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I excel

05/03/2019

Zmiana układu zajęć dla gr. Biol_L_1.1 laboratoria z chemii organicznej od 5 kwietnia

 II Exel

11/04/2019 

j. angielski gr. T. Bilau zajęcia w poniedziałek 14:00-17:00 w C109

ostatnie zajęcia z pratkycznych zajęć terenowych II  (rośl. - KTRiOP) odbędą się 11/06/2019

III Exel

26/04/2019 

zmiana godziny wykładu Podstawy żywienia człowieka, piątek 12:00-14:00, C108

zmiana godziny zajęć aud. Neurobiologia uzależnień gr. 1, poniedziałek 10:00-11:30, C108

zmiana terminu seminarium KBM, środa B300 10:00-12:00

przesunięte godziny seminarium dla KFZiC (10:00-11:30)

wykład "Elementy genetyki bakterii" przesunięty na środę 9:00-9:45 do C200

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I Exel

21/02/2019 

plan w trakcie uzgodnień, możliwe poprawki

 

II Exel

21/02/2019 

plan w trakcie uzgodnień, możliwe poprawki

III Exel

26/04/2019 

W dniach 29.04 oraz 06.05 zamiast wykładu Zastosowanie metod analiz filogenetycznych w diagnostyce odbedzie się wykład z Diagnostyki molekularnej.

zmiana godziny zajęć aud. Neurobiologia uzależnień gr. 3, poniedziałek 10:00-11:30, C108

wykład Zastosowanie metod analiz filogenetycznych w diagnostyce - zmiana sali na C107, 11:30-13:00

ćwiczenia laboratoryjne z Diagnostyki molekularnej dla grupy BMed_L3.D1 przeniesione na wtorek 15:45-18:45

zmiana terminu seminarium KBM, środa B300 10:00-12:00

Zmiana godzin seminarium dla studentów KFZC  N2, wtorek 11:30-13:00, B405

Zmiana godziny wykładu "onto- i filogeneza układu nerwowego" czwartek 12:30-14:00

kierunek: Genetyka i biologia eksperymentalna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I ecel

05/04/2019 

Zmiana organizacji zajęć z Chemii organicznej lab, podział na trzy grupy (GiBE_L_1.1-GiBE_L_1.3; dotyczy tylko labolatorió z Chemii organicznej);

zajęcia dla GiBE_L1.3 z chemii organicznej la. zaczynają się od 05/04/2019

kierunek: Ochrona zasobów przyrody
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I excel

23/05/2019 

Przydział osób do grup terenowych jest taki sam jak przydział do grup laboratoryjnych.

ostatnie zajęcia z identyfikacji zwierząt bezkręgowych odbędą się 11-06-2019

Studia II stopnia
kierunek: Biologia
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I Exel

 

05/03/2019 

 

II Exel

20/02/2019 

zmiana terminu seminarium KEM (wtorek 13:00-14:30, C310)

kierunek: Biologia medyczna
Rok Plik Aktualizacja z dnia
I Exel

15/02/2019 

plan w trakcie uzgodnień, możliwe poprawki

II plik exel

20/02/2019 

zmiana terminu seminarium KEM (wtorek 13:00-14:30, C310)


Harmonogramy

 

Harmonogram seminariów dla 3 roku na kierunkach Biologia i Biologia Medyczna (I stopień) 

Harmonogram seminariów magisterskich dla kierunków Biologia oraz Biologia Medyczna MSU dla I i II roku łącznie w jednym pliku 

Harmonogram Pracowni makro- i mikrofotografii 

Harmonogram Badania naukowe na Wydziale 

Harmonogram ćwiczeń terenowych dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych 

Harmonogram - Praktyczne zajęcia terenowe II dla II roku Biologii 

Harmonogram - ćwiczenia terenowe I rok Biologia 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kot
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 sierpnia 2019 roku, 13:50